Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Over AB Register


Belpork bouwde het antibioticamonitoringssysteem ‘AB Register’ uit, als eerste in België. Dit systeem werd ontworpen naar aanleiding van het toenemend belang van antibioticaresistentie en de rol van de veehouderij hierin. Met AB Register wil Belpork het antibioticagebruik binnen de veehouderij in kaart brengen met het oog op een oordeelkundig en duurzaam antibioticabeleid. Via het AB Register worden gegevens over het antibioticagebruik verzameld en geanalyseerd. Op die manier geeft AB Register zowel de veehouders als de dierenartsen een uniek inzicht in het antibioticagebruik per bedrijf.

In 2017 werd het AB Register uitgebreid naar de pluimveesector en in 2018 werd het systeem ook aangepast voor gebruik door de melkveesector. Omwille van de uitbreiding naar andere diersoorten werd in 2018 beslist het beheer van AB Register onder te brengen in een nieuwe organisatie, AB Register vzw. Belpork vzw is, samen met Belplume vzw en IKM Vlaanderen, stichter en bestuurder van deze nieuwe organisatie.