Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Controlesysteem


Binnen het Meesterlyck kwaliteitssysteem worden volgende onderdelen gecontroleerd.

Controle op chemische parameters

Belpork vzw laat voor de chemische parameters onaangekondigde controles uitvoeren door een geaccrediteerd labo op het Meesterlyck-product zoals dit voor de verkoop aangeboden wordt. De controles vinden afwisselend plaats bij de licentiehouder of in een externe opslagplaats en gebeurt 5 keer per jaar. Destaalname van het Meesterlyck-product kan ten allen tijde gebeuren op verschillende plaatsen in de commercialisatieketen, zoals op niveau van de distributie, (groothandel en grootdistributie), de fabrikant of het verkooppunt.
Elke afwijking wordt automatisch bevestigd door de analyse van het tegenmonster in een ander labo.

Controle op tracering

Jaarlijks voert een inspectie-instelling, aangesteld door Belpork vzw, traceringsaudits uit in de vleeswarenfirma van de licentiehouder.

Tijdens de traceringsaudit wordt op basis van de checklijst een traceringsoefening uitgevoerd op een door de controleur willekeurig geselecteerd type Meesterlyck-kookham dat geproduceerd wordt door de licentiehouder. Hierbij wordt zowel de interne als de externe tracering gecontroleerd.

De auditfrequentie is afhankelijk van het type vleesgrondstof:

  • Productie op basis van 100% Certus: 1x/jaar

  • Productie op basis van 100% Belgisch: 4x/jaar (1x/kwartaal)

Tijdens elke traceringsaudit wordt ook voor elk type Meesterlyck-ham, geproduceerd door de licentiehouder, de receptuur en technische fiche opgevraagd om de samenstelling van de pekel te controleren op het gebruik van verboden ingrediënten.

Controle op etikettering

De controle op etikettering wordt uitgevoerd op het eindproduct dat bestemd is voor rechtstreekse verkoop aan de consument. Deze controle betreft de controle volgens de wettelijke vereisten conform Europese Verordening Nr. 1169/2011 en de controle op het correct gebruik van de naam en het brandmerk/logo