Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Tracy huidig

Tracering

TRACY is het online registratie- en traceringsysteem dat Belpork vzw in 2006 ontwikkelde. Deze online applicatie maakt een snelle en correcte tracering mogelijk van vers varkensvlees doorheen de volledige productiekolom en dit aan de hand van digitale traceringsdocumenten opgemaakt door de verschillende schakels van de varkenskolom. Deze online applicatie is beschikbaar voor alle deelnemers van het BePork-kwaliteitssysteem. Door op bovenstaande knop ‘naar TRACY’ te klikken, navigeert u naar deze webtoepassing.

Elke gecertificeerde deelnemer en kandidaat-deelnemer heeft toegang tot de TRACY databank via een unieke gebruikersnaam en een persoonlijk gekozen wachtwoord. Tijdens de toetredingsprocedure krijgt u als kandidaat-deelnemer een gebruikersnaam vanuit Belpork vzw, het wachtwoord dient u vervolgens zelf in te stellen. Bij de eerste aanmelding in de TRACY databank wordt u gevraagd om het wachtwoord in te stellen via de procedure “eerste aanmelding” (zie “handleidingen producent, transporteur of verwerking onder “handleidingen” bij documenten). 

Na aanmelding krijgt u enerzijds inzage in uw eigen ledengegevens, verzameld door Belpork vzw, en anderzijds in uw traceringsdocumenten. Afhankelijk van de rechten die u als deelnemer heeft, kan u eveneens de actuele erkenningsstatus van uw leveranciers (biggen of vleesvarkens) en transporteurs van biggen en/of vleesvarkens raadplegen.

Ledengegevens

Na het aanmelden krijgt u als deelnemer via de ledenfiche inzage in uw eigen bedrijfsgegevens (beslag , correspondentie- en facturatieadres en inspectie-instelling) die tijdens de toetredingsfase of doorheen de looptijd van uw certificaat door Belpork vzw verzameld werden. Om de ledengegevens up-to-date te houden bent u verplicht elke wijziging schriftelijk te melden aan Belpork vzw.  In de ledenfiche kan u eveneens uw huidige BePork-certificaat met begin- en einddatum consulteren. 

Traceringsdocumenten

Elke producent, slachthuis en uitsnijderij gecertificeerd volgens het BePork-kwaliteitssysteem is verplicht om via zijn portaal in TRACY de vereiste traceringsdocumenten voor elke BePork activiteit op te maken aan de volgende schakel.

Dit zijn respectievelijk de vertrekfiche voor producenten, het certificaat voor slachthuizen en de leveringsbon voor uitsnijderijen.

De vertrekfiche 

 • dient voor de tracering en identificatie van BePork-vleesvarkens op het beslag bij vertrek naar het slachthuis;
 • wordt digitaal opgemaakt door de BePork-varkensproducent via de webtoepassing TRACY bij elke levering varkens aan een BePork-erkend slachthuis;
 • wordt volledig en correct ingevuld door de varkensproducent volgens de modaliteiten beschreven in de handleiding webtoepassing TRACY producenten;
 • wordt automatisch overgemaakt via het systeem aan het slachthuis op voorwaarde dat de vertrekfiche volledig en correct is opgemaakt.
 • Zie handleiding webtoepassing producent voor verdere informatie.

Het certificaat

 • dient voor de garantie van de traceerbaarheid en lotidentificatie van BePork-varkensvlees of -bijproducten vanaf het slachthuis;
 • is verplicht te gebruiken voor alle BePork-karkassen of -bijproducten die gecommercialiseerd worden (zowel voor binnenlandse als buitenlandse afnemers);
 • wordt digitaal aangemaakt via de webtoepassing TRACY door het slachthuis volgens de modaliteiten beschreven in de handleiding webtoepassing TRACY verwerking;
 • mag uitsluitend overgemaakt worden aan de begunstigde van de karkassen indien dit volledig en correct opgemaakt is. 
 • Zie handleiding webtoepassing verwerking voor verdere informatie.

De leveringsbon

 • dient voor de traceerbaarheid en lotidentificatie van BePork-varkensvlees te volgen vanaf de uitsnijderij naar een volgende schakel in de keten;
 • is verplicht te gebruiken voor al het BePork-varkensvlees of – bijproducten dat gecommercialiseerd worden (zowel voor binnenlandse als buitenlandse afnemers); 
 • wordt digitaal aangemaakt via de webtoepassing TRACY door de uitsnijderij volgens de modaliteiten beschreven in de handleiding webtoepassing TRACY verwerking;
 • mag uitsluitend overgemaakt worden aan de begunstigde van de technische deelstukken indien dit volledig en correct opgemaakt is.
 • Zie handleiding webtoepassing producent voor verdere informatie

Belpork vzw heeft een uitwisselbaarheidsovereenkomst met het Duitse kwaliteitssysteem Qualität und Sicherheit (QS).  Dit houdt in dat varkens en varkensvlees onder het BePork-kwaliteitssysteem integraal geleverd kunnen worden binnen het QS-kwaliteitssysteem aan QS-erkende slachthuizen en uitsnijderijen volgens de modaliteiten zoals hierboven beschreven bij de traceringsdocumenten. 

De andere schakels die inzage hebben in TRACY hoeven geen traceringsdocumenten op te maken, maar kunnen er de documenten waarop een vermelding van hun bedrijf voorkomt, raadplegen. 

Raadplegen overzichten

Transportfirma’s

Het commercieel transport door derden van levende biggen/varkens naar (kandidaat-) BePork-varkensbedrijven en naar BePork- of QS gecertificeerde slachthuizen dient te gebeuren door BePork- of QS gecertificeerde transportbedrijven die bij Belpork vzw geregistreerd zijn in het TRACY-systeem. 

Via het overzicht van de professionele transportfirma’s in TRACY zijn zowel de bij BePork aangesloten varkensproducenten als slachthuizen in de mogelijkheid om na te gaan of bij het laden respectievelijk lossen van biggen en varkens op hun bedrijf de transportfirma, de aanwezige chauffeur en het aanwezige transportmiddel erkend is voor het transport van BePork varkens.

Erkende Bepork-leveranciers

De BePork-gecertificeerde producenten en slachthuizen kunnen via een één-op-één bevraging in TRACY de gegevens van de BePork-gecertificeerde varkensbedrijven raadplegen. Op deze manier kunnen de BePork-gecertificeerde producenten/slachthuizen nagaan of de aangevoerde Belgische biggen/vleesvarkens afkomstig zijn van een erkende Belgische Bepork-leverancier.