Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Duurzaamheid

 

In het dagdagelijkse leven is duurzaamheid niet meer weg te denken en ook Belpork vzw wil haar rol spelen en bijdragen tot verduurzaming van de varkenssector. Om die reden ontwikkelde Agrofront een duurzaamheidsmonitor die geïmplementeerd werd in het BePork-kwaliteitssysteem.

Deze duurzaamheidsmonitor brengt de duurzaamheidsinitiatieven van de varkenshouders in kaart en sensibiliseert. Door middel van een digitale vragenlijst, beschikbaar op onze website, kunnen varkenshouders aangeven welke concrete duurzaamheidsmaatregelen ze vandaag al nemen. Daarbij worden de drie grote pijlers van duurzaamheid meegenomen: het economisch, ecologisch en sociaal aspect.

De lijst omvat vragen over volgende onderwerpen:

  • Bioveiligheid en ziektepreventie
  • Diergezondheid
  • Dierenwelzijn
  • Energie-/watergebruik
  • Voeding
  • Milieu
  • Sociaal en omgeving
  • Innovatie
  • Weerbaarheidsversterking en crisisbestendiging bedrijf

 

Op basis van de antwoorden van de varkenshouders, kunnen de genomen duurzaamheidsinitiatieven niet alleen in kaart gebracht worden maar kunnen trends herkend en evoluties opgevolgd worden.