Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Over ons

Wat is onze missie?


 

Belpork vzw is een interprofessionele organisatie met nationale werking die in 2000 werd opgericht. Het doel van de organisatie is de kwaliteit van het Belgisch varkensvlees op duurzame wijze te bevorderen via het beheer van kwaliteitssystemen en integraal ketenbeheer

De focus ligt op het creëren van een toegevoegde waarde door te streven naar een kwaliteitsvolen voor de consument smaakvol product dat concurrentieel competitief is en dit zowel op de regionale, nationale als internationale markt.

De Belpork-visie

Promotie van Belgisch varkensvlees op de binnenlandse markt

Op nationaal niveau ondersteunt Belpork de promotie van het Belgisch varkensvlees door meerwaarde te creëren, gedragen door de volledige varkenskolom en inspelend op maatschappelijk relevante thema’s.

Verticaal geïntegreerde aanpak

Belpork is eigenaar en beheerder van de kwaliteitslabels BePork (voor vers varkensvlees) en Meesterlyck (voor kookham en gedroogde ham). De kwaliteitswerking binnen Belpork is verticaal geïntegreerd. Door normen vast te leggen voor elke schakel draagt de volledige keten bij tot de kwaliteit van het eindproduct. De verschillende schakels van de keten, van riek tot vork, zijn bovendien vertegenwoordigd binnen de organisatie en sturen mee het beleid.

Belpork als pionier

Belpork heeft een belangrijke voortrekkersrol op vlak van diergezondheid, dierenwelzijn, kwaliteit, voedselveiligheid, duurzaamheid en traceerbaarheid. Zo initieert of ondersteunt Belpork diverse vernieuwende projecten omtrent technologische en sensorische vleeskwaliteit, alternatieve slachttechnieken, diergezondheid, dierenwelzijn, antibioticumresistentie, etc. In 2006 heeft Belpork een eigen online traceringssysteem ontwikkeld, ‘TRACY’ en in 2014 was Belpork de eerste in België met de ontwikkeling van een datacollectiesysteem om het antibioticumgebruik in de varkenskolom in kaart te brengen. Momenteel wordt ook een dierenwelzijnsinitiatief uitgerold en een bedrijfsgezondheidsplan ontwikkeld. Daarbij werd de nodige expertise verworven dankzij de jarenlange samenwerkingsverbanden met onder meer wetenschappelijke organisaties en softwareproducenten.

Openen van exportmarkten

Op internationaal niveau draagt Belpork via overeenkomsten bij tot het openen van exportmarkten. Zo wordt Certus sinds 2005 aanvaard als gelijkwaardig systeem door Qualität und Sicherheit Gmbh (QS), de organisatie waarvan het gelijknamige kwaliteitslabel als pionier geldt in Duitsland. Deze overeenkomst maakt de export van België naar Duitsland mogelijk.

Belpork als dienstverlener

De interprofessionele opbouw van de organisatie, de jarenlange ervaring in integrale ketenbewaking, de expertise op vlak van onafhankelijke controle en certificatie en het eigen traceringssysteem maken van Belpork een interessante dienstverlener.

  • De Certus-kwaliteitswerking kan als basis dienen voor andere kwaliteitssystemen. Daarbovenop kan een externe partij eigen accenten enten waarover Belpork de nodige feedback kan aanleveren.

  • Belpork kan de aansturing en opvolging van de controle en certificatie, de tracering van veehouder tot product en het uitvoeren van diverse analyses op vraag van een derde partij centraal aansturen via het eigen online platform ‘TRACY’. Op deze manier kan op een efficiënte manier gebruik gemaakt worden van bestaande systemen en ‘in-house’-expertise terwijl een eigen identiteit behouden blijft.

Belpork vzw coördineert de sectorinitiatieven voor de varkenskolom in geval van een uitbraak van een aangifteplichtige ziekte en is in die gevallen het aanspreekpunt voor de varkenssector naar het FAVV toe. 

Onze waarden


Professioneel

Belpork voorziet permanentie via de helpdesk (email en telefoon) en heeft een jarenlange expertise opgebouwd op vlak van verticaal geïntegreerde kwaliteitswerking, controle- en certificatie en tracering.

‘TRACY’, het door Belpork in 2006 ontwikkelde online traceringssysteem, maakt tracering van veehouder tot winkelpunt mogelijk. Het systeem is gebaseerd op het online ingeven van unieke traceringsdocumenten door de opeenvolgende schakels in de keten en wordt gewaardeerd in binnen- en buitenland. Alle controle resultaten en certificatiebeslissingen worden bovendien door de controle- en certificatie-instellingen gedigitaliseerd en gecentraliseerd in TRACY. Dit maakt een efficiënte opvolging van controles en het uitwerken van een controle op de controle mogelijk.

Democratisch

Belpork vzw is een democratisch gestuurde organisatie. Alle partijen van de hele productiekolom zijn betrokken en sturen mee het beleid. Inspraak en overleg zijn de hoekstenen van de werking van Belpork vzw. Daarenboven is de kwaliteitswerking binnen Belpork verticaal geïntegreerd. Door normen vast te leggen voor elke schakel draagt de volledige keten bij tot de kwaliteit van het eindproduct Deze interprofessionele structuur en integrale ketenbenadering laten toe problemen en opportuniteiten inherent aan de praktijk vroegtijdig te identificeren en aan te pakken.

Transparant

Als moderne organisatie legt Belpork vzw in haar beleid de nadruk op transparantie en openheid. Hierdoor willen we als organisatie niet alleen zichtbaar maken waar we mee bezig zijn maar ook de toegankelijkheid vergroten voor de achterban. Deze openheid manifesteert zich op verschillende vlakken: het betekent bijvoorbeeld het betrekken van alle schakels in de adviesraad, maar ook het hanteren van een heldere communicatiestijl.

Integer

De normen en voorwaarden die opgelegd worden aan de deelnemers van de kwaliteitswerking binnen Belpork zijn grondig onderbouwd door overleg met de betrokken stakeholders, experten, … . Belpork ziet erop toe dat alle normen en voorwaarden in de praktijk worden nageleefd door de deelnemers via onderbouwde controlesystemen.

Objectief

Belpork vzw werkt samen met onafhankelijke controle- en certificatie-instellingen die voor controle en certificatie van onze kwaliteitshandboek BELAC-geaccrediteerd zijn voor productcertificatie (EN ISO/IEC 17065:2012).