Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Kwaliteitseisen

Algemene voorwaarden


Een strikte licentieovereenkomst die de voorwaarden en normen, de controles en het sanctiesysteem beschrijft, vormt de contractuele overeenkomst tussen de vleeswarenfabrikant en Belpork vzw. Hiermee verleent Belpork vzw aan de fabrikant het gebruiksrecht van de naam en het logo “Meesterlyck”. De belangrijkste voorwaarden waaraan de fabrikant moet voldoen, zij

 • De vleeswarenfirma beschikt over een erkenning van het FAVV voor de productie van vleeswaren én over een gevalideerd autocontrolesysteem (G-019).
 • Het Meesterlyck-label mag enkel gebruikt worden voor producten die door de licentiehouder in België geproduceerd zijn.
 • De vleesgrondstof dient sinds 1 augustus 2021 integraal afkomstig te zijn van 100% BePork-gecertificeerd varkensvlees. Dit impliceert dat vleesgrondstof afkomstig is van BePork-gecertificeerde varkens die vervolgens geslacht en versneden worden in BePork-gecertificeerde bedrijven. Het ontbenen van hammen gebeurt eveneens door een BePork-gecertificeerde uitsnijderij. Om de instroom van BePork waardige vleesgrondstof voor de productie van Meesterlyck ham te faciliteren werd beslist om een overgangsmaatregel in het leven te roepen, die loopt van 1 augustus tot uiterlijk 31 december 2021. U kan meer informatie hier terugvinden;
 • Het productieproces voldoet aan de zeer strikte normen en voorwaarden, zoals opgenomen in de licentieovereenkomst.

Toetredingsvoorwaarden


1

Er dient een bewijs geleverd te worden dat het product dat men wenst te commercialiseren onder het Meesterlyck-label voldoet aan de normen uit de licentieovereenkomst. De analyses hiervoor dienen te gebeuren door een door Belpork vzw erkend en geaccrediteerd labo en volgens de analysemethode beschreven in de licentieovereenkomst

2

De vleesgrondstof voor de productie van Meesterlyck kookham dient integraal afkomstig te zijn van 100% BePork-gecertificeerd varkensvlees.
Hiervoor dient de licentiehouder zich te registeren voor het BePork-kwaliteitslabel aan de hand van het registratieformulier.

3

De licentiehouder voorziet éénmalig tegenover Belpork vzw een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankwaarborg van €12.000. Enkel de standaardversie van de bankwaarborg van Belpork vzw mag hiervoor gebruikt worden en kan opgevraagd worden bij het secretariaat van Belpork. 

4

De licentiehouder betaalt een jaarlijkse bijdrage per type ham dat men wenst te commercialiseren onder het Meesterlyck kwaliteitslabel. 

5

De licentiehouder moet in het bezit zijn van een door beide partijen ondertekend en op elke pagina geparafeerd exemplaar van de huidige licentieovereenkomst.

Chemische normen en voorwaarden productieproces


De Meesterlyck-hammen bevatten een absoluut minimum aan toevoegingen en additieven en moeten een strikt productieproces volgen.

Hieronder worden de belangrijkste chemische normen en voorwaarden voor het productieproces kort opgesomd: 

Voorwaarden voor kookham

 • maximaal 2% zout (of 2 g zout per 100 g)

 • suikers (totaal opgeloste suikers): maximaal 0,75%

 • geen toegevoegde fosfaten

 • geen toegevoegde smaakversterkers

 • geen toevoeging van vleesvreemde toegevoegde eiwitten, zetmeel, kleurstoffen, niet-gecitrateerde plasma-eiwitten, maltodextrines, glucosestroop en groentearoma’s als nitrietbron

 • de verhouding water/eiwit is maximum 3/5 (de strengste in de markt)

Voorwaarden voor gedroogde ham

Strenge controles op de authenticiteit van het product en productieproces:

 • uitsluitend Belgische verse hammen die aan strikte kwaliteitseisen voldoen komen in aanmerking

 • het zouten van de verse ham gebeurt via een authentiek proces van droogzouten (injectie of pekelbaden zijn niet toegestaan)

 • rijping op been gedurende minimaal 7 maanden voor een rijk aroma


voor de samenstelling geldt:

 • uitsluitend op basis van vlees, zout, nitraat en kruiden

 • andere toevoegingen zijn niet toegestaan: dus geen smaakversterkers, kleurstoffen, rookaroma’s of andere additieven

Voorwaarden tracering


De vleesgrondstof voor de productie van Meesterlyck kookham dient integraal afkomstig te zijn van 100% BePork-gecertificeerd varkensvlees. Om te controleren of hieraan voldaan wordt en of dit vlot en overzichtelijk verloopt, moet de vleeswarenfirma aan voldoen aan de traceringsvoorwaarden zoals beschreven in de licentie. De voorwaarden met betrekking tot de tracering van de Meesterlyck kookham bestaat uit twee luiken:

Interne tracering

De licentiehouder dient een vlot en overzichtelijk traceringssysteem voorhanden te hebben waarmee het mogelijk is om volledig terug te traceren tot op het niveau van de leverancier van de Meesterlyck-hammen die voor de dagproductie van Meesterlyck worden gebruikt. De interne tracering moet aantonen dat er 100% BePork-varkensvlees in de dagproductie van Meesterlyck hammen is verwerkt.

Externe tracering

Vleesgrondstof 100% BePoçrk: Met behulp van het online traceringssysteem “Tracy” moet er vanaf de leverancier van de 100% BePork hammen terug getraceerd worden tot het niveau van de producent. De vleeswarenfirma kan via TRACY alle certificaten en leveringsbonnen voorleggen die aan haar zijn opgemaakt

Indien het Meesterlyck-product voorgesneden en/of verpakt wordt binnen dezelfde groep als de licentiehouder of in onderaanneming van de licentiehouder, zijn beide partijen voor het Meesterlyck product voorzien van een systeem van traceerbaarheid op basis van inkomende en uitgaande registers, waarin de traceerbaarheid gebeurt per dag en per type product. Hierbij worden de onderaannemers ook schriftelijk in kennis gesteld van hun verantwoordelijkheden in het kader van traceerbaarheid en de gebruiksvoorwaarden van de Meesterlyck licentie.

Indien het Meesterlyck product voorgesneden en/of verpakt wordt door een begunstigde buiten de groep van de licentiehouder (niet in onderaanneming), zijn er twee mogelijkheden:

 • Ofwel verkoopt de fabrikant rechtstreeks aan de slicer

 • Ofwel verkoopt de fabrikant aan een tussenpunt

Dit is enkel toegestaan onder strikte voorwaarden.

Voorwaarden etikettering


De voorwaarden voor de etikettering ‘Meesterlyck’ bevatten duidelijke richtlijnen voor het gebruik van de naam, het logo op de eindverpakkingen en het brandmerk rechtstreeks op de ham. Op deze manier wordt de kwaliteit van de communicatie optimaal behouden én de consistentie bij elk gebruik van naam, logo en brandmerk bewaakt.
Dit leidt tot directe herkenbaarheid bij de consument en uniformiteit in de winkelrekken.

Naam


De naam ‘Meesterlyck/Magistral’ mag enkel onder deze vorm en volgens deze schrijfwijze voorkomen.

Gebruik logo/brandmerk


Niet voorgesneden product

Voor het gebruik van het logo en/of brandmerk op niet voorgesneden producten zijn volgende opties mogelijk:
 • Ofwel wordt het beeldmerk rechtstreeks op de kookham aangebracht onder de vorm van het brandmerk:
 • Ofwel wordt het beeldmerk aangebracht door middel van een collageenfilm rechtstreeks op de kookham onder de vorm van het logo.
 • Ofwel wordt het beeldmerk aangebracht op de originele verpakking/het etiket van de kookham onder de vorm van het logo. Enkel onderstaande twee vormen zijn toegelaten.

Voorgesneden product

Het Meesterlyck-label moet onder zijn gedeponeerde vorm op een voor de consument duidelijk zichtbare wijze op de eindverpakking (consumentenverpakking) aangebracht worden en dit onder de vorm van het logo. Bij voorkeur moet de kleurenversie van het logo gebruikt worden. De zwart-wit versie mag enkel gebruikt worden wanneer de verpakking/het etiket zwart-wit wordt afgebeeld. 

Grootte


De minimum afmeting van het Meesterlyck-beeldmerk (brandmerk en logo) rechtstreeks op het product of op de verpakking/het etiket van het niet-voorgesneden product bedraagt 3 centimeter. De minimum afmeting van het Meesterlyck-logo op de verpakking of het etiket van het voorgesneden product bedraagt 1,5 centimeter.

Kleur


Voor het logo in kleur mogen enkel de kleuren gebruikt worden zoals ze in het oorspronkelijke logo zijn opgenomen. Het logo heeft een bruine kleur en de achtergrond is wit gekleurd, niet transparant.

Meesterlyck colors

Plaatsing


Het Meesterlyck-logo wordt bij voorkeur altijd rechts (onderaan of bovenaan) geplaatst op de verpakking.

Meesterlyck logo placement

Gebruik logo en naam


Wanneer de naam Meesterlyck op de (eind)verpakking wordt vermeld, moet het logo mede aanwezig zijn. Indien het logo aanwezig is, mag de naam Meesterlyck vermeld worden maar dit is geen verplichting.