Coach
Aansluitingsformulier
Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Transporteur

Het commercieel transport van levende varkens naar (kandidaat-) BePork-varkensbedrijven en naar BePork- of QS gecertificeerde slachthuizen dient te gebeuren door BePork of gelijkwaardig (bv. QS) gecertificeerde transportbedrijven die bij Belpork vzw geregistreerd zijn in de TRACY-databank. De registratie in deze databank kan op twee manieren verlopen: enerzijds door het behalen van een BePork-erkenning voor uw transportbedrijf of anderzijds door uw QS-erkenning kenbaar te maken bij Belpork vzw. Hieronder worden beide procedures beschreven. 
Procedure aansluiten voor een
kandidaat-BePork Transporteur
Wenst u toe te treden tot het BePork-kwaliteitssysteem? Enkel transportbedrijven met een maatschappelijke zetel in België en actief in het BePork-transport kunnen zich kandidaat stellen voor de certificatie volgens het BePork-kwaliteitshandboek.

U vult het digitale aansluitingsformulier volledig en correct in waarbij u akkoord gaat met het BePork-kwaliteitshandboek en -reglement van Belpork vzw. 

Tijdens het invullen van het digitale aansluitingsformulier dient u volgende documenten mee te sturen alvorens de toetreding opgestart kan worden:
  • Vergunning vervoerder (toelating FAVV);
  • Getuigschrift vakbekwaamheid per actieve chauffeur/actieve bijrijder/zelfstandige in loondienst;
  • Formulier ‘Registratie wegvervoer’ voor elk eigen of gehuurd vervoermiddel waarmee varkens getransporteerd worden.
Na verwerking van het aansluitingsformulier en de bijlagen door Belpork vzw, ontvangt u een gebruikersnaam en handleiding voor de webtoepassing TRACY zodat u de aanmeldprocedure kan doorlopen. 
Binnen een termijn van vijf werkdagen informeert Belpork vzw de door u gekozen OCI om de initiële audit BePork in te plannen. De OCI zal de audit uitvoeren binnen een termijn van maximaal één maand, behoudens overmacht of indien dit op uw vraag wordt uitgesteld.

Als kandidaat deelnemer ontvangt u van de gekozen OCI uw factuur voor de jaarlijkse deelnemersbijdrage BePork* alsook de factuur voor de initiële audit. 

Indien de controle-instelling de initiële audit gunstig rapporteert én de betaling ontvangen heeft, wordt u erkend binnen het BePork-kwaliteitssysteem
*De factuur voor de deelnemersbijdrage zal na uw erkenning bij het BePork-kwaliteitslabel, jaarlijks op het einde van elk jaar door Belpork vzw worden geïnd voor het daaropvolgende jaar.
 
U mag levende varkens (biggen en vleesvarkens) binnen het Bepork-kwaliteitssysteem transporteren vanaf het moment u beschikt over een geldig BePork-certificaat beschikt. Zowel het transport van biggen naar en tussen Bepork-producenten als het transport van BePork-vleesvarkens naar BePork gecertificeerde slachthuizen moet gebeuren door een transportbedrijf met een geldig BePork certificaat. Indien u als niet-erkende transporteur instaat voor het vervoer van BePork-varkens naar het slachthuis, dan kunnen deze niet verder onder dit kwaliteitslabel gecommercialiseerd worden.
 
Tijdens de looptijd van uw erkenning is het belangrijk dat Belpork vzw steeds beschikt over de meest recente gegevens van uw bedrijf, voertuigen en chauffeurs om een goede tracering en kwaliteitswerking onder BePork te garanderen. Als BePork-erkend transportbedrijf kan u uw gegevens raadplegen in de databank TRACY en vervolgens wijzigingen schriftelijk melden aan Belpork vzw. 
Procedure aansluiten voor een
QS-erkende transportbedrijf
Heeft uw transportbedrijf reeds een QS-erkenning? In dit geval kan u, na registratie van uw bedrijf bij Belpork vzw, eveneens instaan voor het transport van BePork-biggen en varkens. U dient hiervoor volgende stappen te volgen: 

U vult het digitale aansluitingsformulier volledig en correct in waarbij u akkoord gaat met het BePork-reglement van Belpork vzw. 

Tijdens het invullen van het digitale aansluitingsformulier dient u volgende documenten mee te sturen alvorens de registratie kan opgestart worden:
  • Vergunning vervoerder (toelating FAVV);
  • Kopie geldig QS-certificaat
  • Getuigschrift vakbekwaamheid per actieve chauffeur/actieve bijrijder/zelfstandige in loondienst;
  • Formulier ‘Registratie wegvervoer’ voor elk eigen of gehuurd vervoermiddel waarmee varkens getransporteerd worden.
Dit digitale formulier en de nodige bijlagen worden verwerkt door Belpork vzw en uw bedrijf wordt geregistreerd in de databank voor het transport van BePork biggen en varkens. 
Vanaf het ogenblik dat uw QS-gecertificeerd transportbedrijf over een geldige registratie bij Belpork vzw beschikt, mag u levende varkens (biggen en vleesvarkens) binnen het BePork-kwaliteitssysteem transporteren. Zowel het transport van biggen naar en tussen BePork-producenten als het transport van BePork vleesvarkens naar BePork- of QS-gecertificeerde slachthuizen mag gebeuren door uw QS-erkend transportbedrijf.

Tijdens de looptijd van uw registratie is het belangrijk dat Belpork vzw steeds beschikt over de meest recente gegevens van uw bedrijf, voertuigen en chauffeurs om een goede tracering en kwaliteitswerking onder BePork te garanderen. Als QS-geregistreerd transportbedrijf kan u contact opnemen met Belpork vzw om de gegevens te verifiëren en waar nodig aan te laten passen. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik accepteer de algemene voorwaarden van Belpork