Aansluitingsformulier
Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

FAQ

Om de overgang zo vlot mogelijk te laten lopen, werd een overgangsregeling opgesteld die loopt tot de einddatum van uw huidig CodiplanPlus-certificaat of uiterlijk 31 december 2022. 
Indien u dit wenst, wordt u initieel aanvaard in het BePork-kwaliteitssysteem wanneer u het digitale aansluitingsformulier invult. Zolang u geen aansluitingsformulier indient, kan u niet leveren onder BePork.De uiterste deadline voor het insturen van een aansluitingsformulier is 31 december 2021. Na deze datum wordt uw huidig certificaat geschrapt, ongeacht de einddatum van uw huidige certificaat. 

Wanneer u wenst deel te nemen, verloopt de procedure anders naargelang de einddatum van uw huidig certificaat. 
 
Uw huidig CodiplanPlus-certificaat loopt af in de loop van 2021. U heeft de keuze om al dan niet deel te nemen aan het BePork-kwaliteitssysteem. Als u wil produceren en leveren onder het BePork kwaliteitssysteem, moet u het digitale aansluitingsformulier correct en nauwkeurig invullen via de website. 
Na ontvangst en verwerking van dit formulier door Belpork vzw wordt de certificatie-instelling die instond voor uw CodiplanPlus-audit ingelicht voor het uitvoeren van een initiële Codiplan Animal Welfare en BePork-audit én dit in combinatie met een verlengingsaudit voor de Sectorgids G-040C. De certificatie instelling neemt contact op met u om de audit in te plannen, u hoeft hiervoor zelf geen acties te ondernemen. De initiële audit wordt uitgevoerd ten laatste drie maanden voor het vervallen van uw huidig certificaat. Na een positieve audit krijgt u een BePork, een G040C en een Codiplan Animal Welfare certificaat, met een looptijd van 3 jaar. 
Indien wij geen aansluitingsformulier ontvangen, dan vervalt uw certificaat na einddatum. Indien u reeds een aansluitingsformulier heeft meegestuurd, dan dient u dit niet opnieuw door te geven. U ontving in dit geval reeds een kopie van uw aansluitingsformulier.

Uw huidig CodiplanPlus-certificaat loopt af in de loop van 2022. U heeft de keuze om al dan niet deel te nemen aan het BePork-kwaliteitssysteem. Als u wil produceren en leveren onder het BePork kwaliteitssysteem, dient u het digitale aansluitingsformulier correct en nauwkeurig in te vullen vóór 31 december 2021 via de website. Na ontvangst en verwerking van dit formulier door Belpork vzw wordt de certificatie-instelling die instond voor uw CodiplanPlus-audit ingelicht voor het uitvoeren van een initiële Codiplan Animal Welfare en BePork-audit én dit in combinatie met een verlengingsaudit voor de Sectorgids G-040C. De certificatie instelling neemt contact op met u om de audit in te plannen, u hoeft hiervoor zelf geen acties te ondernemen. De initiële audit wordt uitgevoerd ten laatste drie maanden voor het vervallen van uw huidig certificaat. Na deze audit krijgt u een BePork, een G040C en een Codiplan Animal Welfare certificaat, met een looptijd van 3 jaar. 
Indien wij geen aansluitingsformulier ontvangen vóór 31 december 2021, dan vervalt uw certificaat na deze datum, ongeacht de einddatum van uw huidig certificaat. Indien u reeds een aansluitingsformulier heeft meegestuurd, dan dient u dit niet opnieuw door te geven. U ontving in dit geval reeds een kopie van uw aansluitingsformulier.

Uw huidig CodiplanPlus-certificaat loopt af in de loop van 2023. U heeft de keuze om al dan niet deel te nemen aan het BePork-kwaliteitssysteem. Om verder te kunnen produceren en leveren onder het BePork kwaliteitssysteem, dient u het digitale aansluitingsformulier correct en nauwkeurig in te vullen vóór 31 december 2021 via de website. Na ontvangst en verwerking van dit formulier wordt de controle-instelling die instond voor uw CodiplanPlus-audit ingelicht voor het uitvoeren van een initiële Codiplan Animal Welfare en BePork-audit. De controle instelling neemt zelf contact op met u om de audit in te plannen, u hoeft hiervoor geen acties meer te ondernemen.
De initiële audit vervangt de onaangekondigde audit en moet u net zoals de onaangekondigde audit niet betalen. De initiële audit wordt uitgevoerd in de loop van 2021 of 2022. Dit zal resulteren in een BePork certificaat, met een einddatum gelijk aan het lopende G040C certificaat, in uw geval 2023.
Indien wij geen aansluitingsformulier ontvangen vóór 31 december 2021, dan vervalt uw certificaat na deze datum, ongeacht de einddatum van uw huidig certificaat. Indien u reeds een aansluitingsformulier heeft meegestuurd, dan dient u dit niet opnieuw door te geven. U ontving in dit geval reeds een kopie van uw aansluitingsformulier.

Uw huidig CodiplanPlus-certificaat loopt af in de loop van 2024. U heeft de keuze om al dan niet deel te nemen aan het BePork-kwaliteitssysteem. Om verder te kunnen produceren onder het BePork kwaliteitssysteem, dient u het digitale aansluitingsformulier correct en nauwkeurig in te vullen vóór 31 december 2021 via de website. Na ontvangst en verwerking van dit formulier wordt de controle-instelling die instond voor uw CodiplanPlus-audit ingelicht voor het uitvoeren van een initiële Codiplan Animal Welfare en BePork-audit. De controle instelling neemt zelf contact op met u om de audit in te plannen, u hoeft hiervoor geen acties meer te ondernemen. Deze initiële audit vervangt de onaangekondigde audit en moet u net zoals de onaangekondigde audit niet betalen. De initiële audit wordt uitgevoerd in de loop van 2021 of 2022. Dit zal resulteren in een BePork certificaat, met een einddatum gelijk aan het lopende G040C certificaat, in uw geval 2024.
Indien wij geen aansluitingsformulier ontvangen vóór 31 december 2021, dan vervalt uw certificaat na deze datum, ongeacht de einddatum van uw huidig certificaat. Indien u reeds een aansluitingsformulier heeft meegestuurd, dan dient u dit niet opnieuw door te geven. U ontving in dit geval reeds een kopie van uw aansluitingsformulier.

Meer informatie kan u terugvinden in het BePork Reglement als in de beslissingsboom CodiplanPlus.

Om de overgang zo vlot mogelijk te laten lopen, werd een overgangsregeling opgesteld die loopt tot de einddatum van uw huidig Certus-certificaat of uiterlijk 31 december 2022
Als Certus-deelnemer voldoet u aan alle normen en werd u op 01/01/2021 automatisch erkend in het BePork-kwaliteitssysteem. U kan op dit moment ook leveren onder het BePork-kwaliteitssysteem. Indien u zowel over een Certus als CodiplanPlus-certificaat beschikt, dan volgt u de stappen zoals hieronder beschreven om de vlotte overgang te garanderen.

Afhankelijk van de einddatum van uw certificaat, wordt een andere procedure gevolgd. 

Uw huidig Certus-certificaat loopt af in de loop van 2021. U heeft de keuze om al dan niet deel te nemen aan het BePork-kwaliteitssysteem. Als u verder wil produceren en leveren onder het BePork kwaliteitssysteem, moet u het digitale aansluitingsformulier correct en nauwkeurig invullen via de website. 
Na ontvangst en verwerking van dit formulier door Belpork vzw wordt de certificatie-instelling die instond voor uw Certus audit ingelicht voor het uitvoeren van een initiële Codiplan Animal Welfare en BePork-audit én dit in combinatie met een verlengingsaudit voor de Sectorgids G-040C. De certificatie instelling neemt contact op met u om de audit in te plannen, u hoeft hiervoor zelf geen acties te ondernemen. De initiële audit wordt uitgevoerd ten laatste drie maanden voor het vervallen van uw huidig Certus certificaat. Gelieve daarom tijdig het aansluitingsformulier te bezorgen. Na een positieve audit krijgt u een BePork, een G040C en een Codiplan Animal Welfare certificaat, met een looptijd van 3 jaar. 
Indien wij geen aansluitingsformulier ontvangen, dan vervalt uw certificaat na einddatum en kan u niet verder leveren onder BePork. Indien u reeds een aansluitingsformulier heeft meegestuurd, dan dient u dit niet opnieuw door te geven. U ontving in dit geval reeds een kopie van uw aansluitingsformulier.


Uw huidig Certus-certificaat loopt af in de loop van 2022. U heeft de keuze om al dan niet deel te nemen aan het BePork-kwaliteitssysteem. Als u verder wil produceren en leveren onder het BePork kwaliteitssysteem, dient u het digitale aansluitingsformulier correct en nauwkeurig in te vullen vóór 31 december 2021 via de website. Na ontvangst en verwerking van dit formulier door Belpork vzw wordt de certificatie-instelling die instond voor uw Certus-audit ingelicht voor het uitvoeren van een initiële Codiplan Animal Welfare en BePork-audit én dit in combinatie met een verlengingsaudit voor de Sectorgids G-040C. De certificatie instelling neemt contact op met u om de audit in te plannen, u hoeft hiervoor zelf geen acties te ondernemen. De initiële audit wordt uitgevoerd ten laatste drie maanden voor het vervallen van uw huidig Certus certificaat. Na deze audit krijgt u een BePork, een G040C en een Codiplan Animal Welfare certificaat, met een looptijd van 3 jaar. 
Indien wij geenaansluitingsformulier ontvangen vóór 31 december 2021, dan vervalt uw certificaat na deze datum, ongeacht de einddatum van uw huidig certificaat, en kan u niet verder leveren onder het BePork-kwaliteitssysteem. Indien u reeds een aansluitingsformulier heeft meegestuurd, dan dient u dit niet opnieuw door te geven. U ontving in dit geval reeds een kopie van uw aansluitingsformulier.


Uw huidig Certus-certificaat loopt af in de loop van 2023. U heeft de keuze om al dan niet deel te nemen aan het BePork-kwaliteitssysteem. Om verder te kunnen produceren en leveren onder het BePork kwaliteitssysteem, dient u het digitale aansluitingsformulier correct en nauwkeurig in te vullen vóór 31 december 2021 via de website. Na ontvangst en verwerking van dit formulier wordt de controle-instelling die instond voor uw Certus-audit ingelicht voor het uitvoeren van een initiële Codiplan Animal Welfare en BePork-audit. De controle instelling neemt zelf contact op met u om de audit in te plannen, u hoeft hiervoor geen acties meer te ondernemen.
De initiële audit vervangt de onaangekondigde audit en moet u net zoals de onaangekondigde audit niet betalen. De initiële audit wordt uitgevoerd in de loop van 2021 of 2022. Dit zal resulteren in een BePork certificaat, met een einddatum gelijk aan het lopende G040C certificaat, in uw geval 2023.
Indien wij geen aansluitingsformulier ontvangen vóór 31 december 2021, dan vervalt uw certificaat na deze datum, ongeacht de einddatum van uw huidig certificaat, en kan u niet verder leveren onder het BePork-kwaliteitssysteem. Indien u reeds een aansluitingsformulier heeft meegestuurd, dan dient u dit niet opnieuw door te geven. U ontving in dit geval reeds een kopie van uw aansluitingsformulier.


Uw huidig Certus-certificaat loopt af in de loop van 2024. U heeft de keuze om al dan niet deel te nemen aan het BePork-kwaliteitssysteem. Om verder te kunnen produceren onder het BePork kwaliteitssysteem, dient u het digitale aansluitingsformulier correct en nauwkeurig in te vullen vóór 31 december 2021 via de website. Na ontvangst en verwerking van dit formulier wordt de controle-instelling die instond voor uw Certus-audit ingelicht voor het uitvoeren van een initiële Codiplan Animal Welfare en BePork-audit. De controle instelling neemt zelf contact op met u om de audit in te plannen, u hoeft hiervoor geen acties meer te ondernemen. Deze initiële audit vervangt de onaangekondigde audit en moet u net zoals de onaangekondigde audit niet betalen. De initiële audit wordt uitgevoerd in de loop van 2021 of 2022. Dit zal resulteren in een BePork certificaat, met een einddatum gelijk aan het lopende G040C certificaat, in uw geval 2024.
Indien wij geen aansluitingsformulier ontvangen vóór 31 december 2021, dan vervalt uw certificaat na deze datum, ongeacht de einddatum van uw huidig certificaat, en kan u niet verder leveren onder het BePork-kwaliteitssysteem. Indien u reeds een aansluitingsformulier heeft meegestuurd, dan dient u dit niet opnieuw door te geven. U ontving in dit geval reeds een kopie van uw aansluitingsformulier.

Meer informatie kan u terugvinden in het BePork Reglement als in de beslissingsboom Certus.

Uw huidig Certus-certificaat werd op 1 januari 2021 automatisch overgezet naar een tijdelijk BePork-certificaat, waarbij de einddatum gelijk loopt aan het huidige certificaat. U kunt tijdens deze periode probleemloos instaan voor het transport van BePork-varkens. Tijdens deze overgangsperiode heeft u de keuze om al dan niet verder te gaan onder het BePork-kwaliteitssysteem. Indien u niet wenst verder te gaan, dan dient u dit schriftelijk te melden aan Belpork vzw. Het huidige certificaat blijft in dit geval doorlopen tot uiterlijk 31 december 2022.

Indien u wel wenst deel te nemen, dan dient u het aansluitingsformulierdigitaal in te vullen alvorens het vervallen van het huidige certificaat. Omwille van de GDPR-regelgeving hebben wij uw toestemming hiervoor nodig. Na ontvangst van dit formulier, wordt de initiële BePork-audit automatisch ingepland met de OCI en dit ten laatste drie maanden voor het vervallen van uw huidig Certus-certificaat.

Meer informatie kan u terugvinden in het BePork-reglement als in de beslissingsboom Transport

Uw huidig Certus-certificaat werd op 1 januari 2021 automatisch overgezet naar een tijdelijk BePork-certificaat, waarbij de einddatum gelijk loopt aan het huidige certificaat. Tijdens deze overgangsperiode heeft u de keuze om al dan niet verder te gaan onder het BePork-kwaliteitssysteem. Indien u niet wenst verder te gaan, dan dient u dit schriftelijk te melden aan Belpork vzw. Het huidige certificaat blijft in dit geval doorlopen tot de einddatum.

Indien u wel wenst deel te nemen, dan dient u het aansluitingsformulier slachthuisof uitsnijderijdigitaal in te vullen. Omwille van de GDPR-regelgeving hebben wij uw toestemming hiervoor nodig. Na ontvangst van dit formulier, wordt de initiële BePork-audit ingepland met de OCI ter vervanging van de huidige Certus-verlengingsaudit en dit ten laatste één maand voor het vervallen van uw huidig Certus-certificaat.

Meer informatie kan u terugvinden in het BePork Reglement als in de beslissingsboom Verwerking.

Het aanrekenen van bovenstaande bijdragen en tarieven worden vastgelegd bij beslissing van de Raad van Bestuur en kan steeds volgens beslissing van de Raad van Bestuur gewijzigd worden. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld door Belpork vzw via het e-mailadres van het bedrijf dat u heeft opgegeven hebben opgegeven op het aansluitingsformulier door middel van de nieuwsbrief.

De deelnemersbijdrage wordt door Belpork vzw als verworven beschouwd en kan in geen enkel geval geheel of gedeeltelijk terugbetaald worden aan de deelnemer. De facturen zijn contant betaalbaar. In geval van laattijdige betaling kan een forfaitaire vergoeding van 10 % van het factuurbedrag als schadebeding aangerekend worden of heeft deze niet-betaling uw schrapping uit het BePork kwaliteitssysteem tot gevolg.

Wanneer een gecertificeerd BePork-bedrijf wordt overgenomen, moet deze overname steeds door de gecertificeerde deelnemer schriftelijk gemeld worden aan Belpork vzw en de bevoegde controle- en certificatie-instelling. 

In geval van een overname door familieverwanten van de eerste of tweede graad, echtgenoten en vennootschappen waarbij de oorspronkelijke bedrijfsleider aandeelhouder blijft of wordt, vervalt het lopende BePork-certificaat niet en moet geen nieuwe toetredingsprocedure doorlopen worden. Die overnames moeten wel steeds gemeld worden aan de controle- en certificatie-instelling en aan Belpork vzw samen met het indienen van een aansluitingsformulier. Op die manier beschikken wij steeds over de meest recente gegevens van uw bedrijf. 

In geval van een overname door derden, vervalt het BePork-certificaat van de overlater onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke melding. Indien de overnemer wenst aan te sluiten bij het BePork kwaliteitssysteem moet hij/zij de toetredingsprocedure (link naar tab toetreden) doorlopen. Bij een toetreding in het kader van de overname van een bedrijf door een derde partij wordt een deelnemersbijdrage geïnd door de OCI. Zolang de overnemer niet beschikt over een geldig certificaat kan hij/zij geen activiteiten uitvoeren binnen het BePork kwaliteitssysteem. Het is niet toegestaan als overnemer BePork activiteiten uit te voeren onder naam en certificaat van de overlater. Belpork vzw kan bij vaststelling van inbreuk overgaan tot het opleggen van een sanctie.

Als varkenshouder kan u instaan voor eigen vervoer van uw varkens. Hiervoor dient u te voldoen aan de wettelijke eisen van DGZ. De beslissingsboom waarmee u na kan gaan of u hieraan voldoet, vindt u terug bij documenten. 

Van zodra u deze eisen heeft doorlopen en voldoet aan de criteria voor eigen transport van levende dieren, dan dient u dit schriftelijk te melden aan Belpork vzw. Belangrijk bij deze schriftelijke melding is dat u steeds meedeelt vanaf welk beslag, met vermelding van het beslagnummer of de klopcode, u eigen vervoer zal uitvoeren, naar waar u vervoert én dat u volgens de beslissingsboom voldoet aan alle wettelijke eisen. Belpork vzw zal vervolgens in haar databank aanduiden dat u instaat voor eigen vervoer. 

Als BePork-erkende of via gelijkstelling QS-geregistreerde transporteur, dan bent u bevoegd om in te staan voor het transport van BePork varkens. Onder Bepork.be/toetreden vindt u de procedure terug hoe u kan toetreden. 

Om continuïteit te garanderen in de BePork-keten, is het belangrijk dat Belpork vzw steeds in het bezit is van de meest recente gegevens. Concreet betekent dit dat wanneer u een nieuwe chauffeur of voertuig heeft dat zal instaan voor het transport onder het BePork-kwaliteitslabel, u steeds onmiddellijk de nodige documenten dient te bezorgen aan Belpork vzw. Het getuigschrift van de chauffeur is nodig voor deze te registreren, het formulier “registratie wegvervoer” dient voor de registratie van nieuwe voertuigen. Indien chauffeurs uw bedrijf verlaten hebben of voertuigen niet meer in gebruik zijn, dan dient u dit ook te melden. 

Indien deze melding niet gebeurt, kan dit gevolgen hebben voor de verdere verwerking van de varkens onder het BePork-kwaliteitslabel ten nadele van de varkensproducent. Gelieve rekening te houden dat bovenstaande van toepassing is op BePork-erkende als QS-geregistreerde transporteurs in de databank. 

De maatschappelijke bezorgdheid rond overmatig antibioticagebruik in de veehouderij is groot omwille van het steeds vaker voorkomend probleem van antibioticaresistentie. Als sector kunnen we dit probleem niet negeren met als gevolg dat Belpork het initiatief nam het AB Register te ontwikkelen als tool voor de registratie en analyse van het antibioticagebruik in de varkenshouderij. 

Vandaag draait AB Register op volle toeren en levert op regelmatige tijdstippen gepersonaliseerde bedrijfsrapporten aan de betrokken varkenshouders af. Deze rapporten geven zowel de varkenshouder als de dierenarts een beter inzicht in het antibioticagebruik en kunnen helpen om de knelpunten op bedrijfsniveau te identificeren. Naast de periodieke rapporten, kan u als varkenshouder genieten van de Nearly Real-Time-tool. Deze NRT-tool zorgt dat u op elk moment een overzicht heeft van het antibioticumgebruik binnen uw bedrijf. 

Samen met uw dierenarts kan u uw bedrijfsvoering aanpassen en zo een substantiële reductie van het antibioticagebruik realiseren. En daar wordt niet enkel de eindafnemer van het vlees beter van, maar ook u als varkenshouder en de volledige sector.

Als BePork erkende varkensproducent is het belangrijk dat vanaf september 2021,  alle registraties van alle antibacteriële middelen en met antibiotica gemedicineerde voeders dienen te gebeuren via ‘AB Register’ volgens het Reglement ‘AB Register’. Indien u voorheen een Certus-certificaat had, dan was het gebruik van AB Register reeds verplicht en verandert dit voor u niet. De ingevoerde gegevens worden met Sanitel-Med, de officiële databank van de overheid, uitgewisseld. 

Het is als varkensproducent ook steeds uw verantwoordelijkheid om uw BePork erkenning te melden aan uw bedrijfsbegeleidende dierenarts(praktijk) en mede te delen dat vanaf 01/09/2021 de verplichte registratie van antibiotica via AB Register dient te verlopen. 

Wanneer er tijdelijk geen activiteit aanwezig is op uw reeds BePork-gecertificeerd bedrijf, kan u toch een audit laten uitvoeren indien het een langdurige afwezigheid betreft alsook het gaat om een verlengings-, vernieuwings- of onaangekondigde audit. Wanneer u wenst toe te treden, dient er steeds activiteit te zijn op uw bedrijf.

In het geval u aan deze voorwaarden voldoet, dan kan er éénmalig een certificaat worden uitgereikt indien de afwezigheid van activiteit niet langer dan één jaar duurt én u een overkomst afsluit met de OCI dat u hen onmiddellijk inlicht wanneer er opnieuw activiteit aanwezig is. Indien de termijn van één jaar overschreden wordt, dan dient u opnieuw erkend te worden. 

Staat jouw vraag hier niet tussen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik accepteer de algemene voorwaarden van Belpork