Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Controlesysteem

De pure kwaliteit van onze Meesterlyck-hammen wordt bewaakt door verschillende controle-instellingen en door verschillende type controles.

 

Controle-instellingen


Onderstaande controle-instellingen en geaccrediteerde labo’s zijn binnen Belpork vzw erkend en aanvaard voor het uitvoeren van de Meesterlyck-controles. U vindt per controle-instelling/labo ook voor welke type controle zij bevoegd zijn terug.

Controle-instelling
Erkend voor controle op chemische parameters
Erkend voor audits

Controle


Onafhankelijke instellingen en labo’s met jarenlange ervaring in kwaliteitscontrole, waken over de kwaliteit die Meesterlyck biedt door regelmatige controles uit te voeren op vraag van Belpork vzw. De controles voor Meesterlyck situeren zich op 3 niveaus.

Controle op chemische parameters

Belpork vzw laat ter verificatie van de chemische parameters onaangekondigde controles uitvoeren door een geaccrediteerd labo op het Meesterlyck-product zoals dit voor de verkoop aangeboden wordt. De controles vinden 4 keer per jaar plaats en gebeuren op verschillende plaatsen in de commercialisatieketen (fabrikant, groothandel of verkooppunt).

Elke afwijking van de normen wordt automatisch bevestigd door de analyse van het tegenmonster in een ander labo. Corrigerende acties bij afwijkingen worden in nauwe samenwerking tussen Belpork en de fabrikant opgevolgd.

Controle op tracering

Jaarlijks voert een controle-instelling, aangesteld door Belpork vzw, één audit uit in de vleeswarenfirma van de licentiehouder.

Tijdens de audit in de vleeswarenfirma van de licentiehouder wordt door de auditor de tracering gecontroleerd en de herkomst van de vleesgrondstof (100% BePork) doorheen de volledige keten aangetoond.  

Controle op etikettering

De controle op etikettering wordt uitgevoerd op het eindproduct dat bestemd is voor rechtstreekse verkoop aan de consument. Deze controle betreft de controle volgens de wettelijke vereisten conform Europese Verordening Nr. 1169/2011 en de controle op het correct gebruik van de naam en het brandmerk/logo 2x/jaar.