Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Kwaliteitseisen


Om de kwaliteit van onze Meesterlyck-ham te bewaken, werden er voorwaarden en normen opgemaakt die werden vastgelegd in een strikte licentieovereenkomst. Deze licentie is de contractuele overeenkomst tussen enerzijds de vleeswarenfabrikant en anderzijds Belpork vzw, de beheerder achter het Meesterlyck-kwaliteitssysteem.

Deze licentieovereenkomst staat de vleeswarenfabrikant toe om de naam en het logo van Meesterlyck te mogen gebruiken onder strikte voorwaarden. De licentieovereenkomst is op vraag beschikbaar bij het secretariaat van Belpork vzw.

Algemene voorwaarden


Er zijn een aantal algemene normen waar de vleeswarenfabrikant aan moet voldoen. De vleeswarenfabrikant moet o.a.:

  • Beschikken over een erkenning van het FAVV voor de productie van vleeswaren én beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (G-019).
  • Gebruik maken van een vleesgrondstof afkomstig van 100% BePork-gecertifieerd varkensvlees waarbij alle schakels in de productieketen (varkenshouders, slachthuizen en uitsnijderijen) beschikken over een volwaardige BePork-erkenning: m.a.w. lokale productie van varken tot vork.
  • De normen en voorwaarden in de licentieovereenkomst nakomen.

 

Productievoorwaarden


De Meesterlyck-hammen worden geproduceerd volgens een strikt productieproces en bevatten een absoluut minimum aan toevoegingen: enkel wat strikt noodzakelijk is voor de productie van ham. Om die reden werden er strikte chemische normen en voorwaarden afgesproken voor de productie van kookham en gedroogde ham. Het gaat hier bijvoorbeeld over een maximaal gehalte aan vlees, minimale toevoeging van zout, suiker, bewaarmiddelen, smaakversterkers en een uitsluiting van kleurstoffen en vleesvreemde eiwitten.

Deze normen garanderen de kwaliteit van onze ham en zijn beduidend strenger dan wettelijk bepaalde normen. Hiermee onderscheidt onze pure ham zich dan ook van andere hammen door een absoluut minimum aan additieven en bijgevolg een maximaal gehalte aan vlees.

Voorwaarden tracering


De vleesgrondstof voor de productie van Meesterlyck kookham dient integraal afkomstig te zijn van 100% BePork varkensvlees. Concreet betekent dit dat de vleesgrondstof niet alleen gekweekt, geslacht, versneden en ontbeend wordt in België, maar dat ook alle schakels in de keten (varkenshouder, transporteur, slachthuis, uitsnijderij) die betrokken zijn bij de productie van de vleesgrondstof voor Meesterlyck, over een Bepork-erkenning beschikken. Een BePork-erkenning wordt enkel uitgereikt aan Belgische bedrijven die voldoen aan het BePork-kwaliteitshandboek. Het BePork-kwaliteitshandboek garandeert kwaliteitsvol varkensvlees van Belgische bodem. Herkomst, dierenwelzijn, duurzaamheid en diergezondheid staan daarbij centraal. De BePork-herkomst van de vleesgrondstof wordt vervolgens door de leverancier aan de Meesterlyck-fabrikant gegarandeerd door de aanwezigheid van officiële BePork-traceerdocumenten.

Voorwaarden etikettering


De voorwaarden voor de etikettering ‘Meesterlyck’ bevatten duidelijke richtlijnen voor het gebruik van de naam, het logo op de eindverpakkingen en het brandmerk rechtstreeks op de ham. Op deze manier is de communicatie aan de consument duidelijk, transparant én consistent bij elk gebruik van naam, logo en brandmerk. Correct hanteren van deze voorwaarden leidt tot directe herkenbaarheid bij de consument en uniformiteit in de winkelrekken.