Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Meerwaarde in kwaliteit van Belgisch varkensvlees doorheen de keten

Kwaliteitsvol varkensvlees van eigen bodem

Pure en eerlijke ham van bij ons.

Recent nieuws

Belpork zoekt AB coaches

Belpork vzw is op zoek naar coaches die zich willen engageren om zijn leden varkenshouders te begeleiden in hun traject naar een lager en verantwoord antibioticumgebruik.

Belgische varkenssector introduceert via Belpork eerste nationale dierenwelzijnslabel

De Belgische varkenssector introduceert binnenkort een eigen dierenwelzijnslabel dat retailers toelaat om hun klanten lokaal varkensvlees aan te bieden dat gegarandeerd volgens verregaande bovenwettelijke dierenwelzijnsnormen geproduceerd werd. Het label biedt naast transparantie voor consumenten ook de mogelijkheid aan producenten om zich te differentiëren. Het nieuwe label biedt elke retailer die van het label gebruik zal maken de kans om eigen accenten te leggen op eventuele bijkomende inspanningen die zij en hun klanten belangrijk vinden. De introductie van dit label moet de consument meer bewuste keuze bieden in het vlees dat in hun winkelmand belandt. Het is de eerste keer dat in ons land een nationaal dierenwelzijnslabel gelanceerd wordt.

Belpork vzw ondertekent het “antibiotica-convenant” 2021-2024

Net zoals in 2016, ondertekende Belpork vzw onlangs het nationale convenant 2021-2024 betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren. Dit convenant werd afgesloten tussen de federale ministers van Landbouw en Volksgezondheid en de betrokken partijen waarvan ook Belpork vzw deel uitmaakt.

BePork. Quality Pork. Because we care.

Belpork vzw lanceert BePork vanaf 1 januari 2021. Dit nieuwe generieke kwaliteitssysteem, een samengaan van Certus en CodiplanPLUS, speelt in op de actuele noden in de sector en verenigt alle spelers binnen de varkenskolom.

Een ééngemaakt kwaliteitssysteem in de varkenskolom

Graag informeren we u met dit nieuwsbericht over het voorstel voor een ééngemaakt kwaliteitssysteem in de varkenskolom.

Maatregelen tegen verspreiding COVID-19

Sinds maart 2020 worden we geconfronteerd met de verspreiding van een nieuw virus en werden enkele maatregelen ingesteld om de COVID-19 pandemie terug te dringen. Om een veilige en gezonde continuïteit te kunnen garanderen van onze werking gelden de belangrijke pijlers opgelegd door de federale overheid. Als lid van Belpork vzw kan u ook uw steentje bijdragen om de veiligheid te blijven garanderen door deze maatregels ook op te volgen wanneer u in contact komt met andere leden, bv. transporteurs of met inspecteurs tijdens uw audit.

Afrikaanse Varkenspest - Algemene info en adviezen

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een zeer besmettelijke virusziekte die enkel varkens en everzwijnen treft. Het virus is niet gevaarlijk voor de mens. Er bestaat geen behandeling en geen vaccin tegen de Afrikaanse varkenspest en het virus is ook zeer resistent wat de bestrijding ervan zeer moeilijk maakt. De ziekte kan gemakkelijk van het ene dier op het andere worden overgedragen door rechtstreeks contact, maar ook via voorwerpen (voertuig, laarzen, kledij …) of besmette etenswaren of etensresten die worden achtergelaten door de mens.

Afrikaanse Varkenspest - Maatregelen naar aanleiding van AVP-vaststelling

Op donderdagavond 13 september 2018 werd vanuit het FAVV bevestigd dat er in de provincie Luxemburg, nabij Aarlen, Afrikaanse Varkenspest is vastgesteld bij twee everzwijnen. Het aantal vaststellingen van besmetting bij everzwijnen loopt sindsdien verder op. Het FAVV en het Waals gewest legden samen een besmet gebied vast.

Over Belpork

Belpork werkt sinds de start in 2000 als interprofessionele organisatie op nationaal vlak met als doel het imago en de consumptie van het Belgisch varkensvlees op duurzame wijze te bevorderen via het beheer van kwaliteitssystemen en integraal ketenbeheer. Belpork is eigenaar en beheerder van de kwaliteitslabels BePork (vers varkensvlees) en Meesterlyck (kookham en gedroogde ham) en mede-eigenaar van het antibioticamonitoringssysteem AB Register.

Onze activiteiten

BePork

Bepork garandeert lokale productie van ‘riek tot vork’ door de vereniging van alle schakels in de productiekolom. Elk van deze schakels werkt mee aan een kwaliteitsvol, gecontroleerd en getraceerd stukje varkensvlees.

Meesterlyck

Meesterlyck is sinds 1992 hét keurmerk voor kwaliteitskookham van bij ons. Het M-brandmerk is inmiddels een vertrouwd symbool dat staat voor pure en vooral lekkere ham. Meesterlyck-ham moet voldoen aan de strengste kwaliteitsvereisten en wordt gecontroleerd tot in het verkooppunt. In 2017 werd het assortiment onder Meesterlyck label verder uitgebreid met gedroogde ham.

Dierenwelzijn

In 2017 is Belpork gestart met het uitwerken van een dierenwelzijnsinitiatief met de bedoeling dierenwelzijn op een verder te verankeren binnen de kwaliteitswerking en bij uitbreiding de volledige sector. Dit naar aanleiding van recente incidenten en gezien dierenwelzijn met de regionalisering geschrapt wordt uit de autocontrolegidsen.

Antibioticumbeleid

De maatschappelijke bezorgdheid rond overmatig antibioticagebruik en de nood aan een meer verantwoord gebruik van antibiotica is groot. Een verantwoord antibioticumbeleid blijft ook in de toekomst een kernwaarde binnen onze kwaliteitswerking waar wij vanuit Belpork vzw actief aan blijven werken.

Bedrijfsgezondheidsplan

Belpork vzw streeft ernaar de bedrijfsgezondheid, de diergezondheid op het bedrijf, proactief naar een hoger niveau te tillen. Daarom werd in 2021 de opmaak van een bedrijfsgezondheidsplan gelanceerd. Dit stimuleert de communicatie en samenwerking tussen de varkenshouder en zijn dierenarts.

Duurzaamheid

In het dagdagelijkse leven is duurzaamheid niet meer weg te denken en ook Belpork vzw wil haar rol spelen en bijdragen tot verduurzaming van de varkenssector. Om die reden ontwikkelde Agrofront een duurzaamheidsmonitor die geïmplementeerd werd in het BePork-kwaliteitssysteem.