Aansluitingsformulier
Coach
Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Beoordelingswijze

In het BePork-kwaliteitshandboek is per opgelegde norm of voorwaarde de categorie van overtreding bepaald afhankelijk van de graad van ernst van de overtreding. Er zijn vier verschillende categorieën van non-conformiteiten (NC’s) die kunnen worden opgelegd.

Non-conformiteit

Sanctie

Knock Out-criteria (NC A1)

Bij vaststelling van een NC A1 wordt u uitgesloten uit het BePork kwaliteitssysteem. Het BePork-certificaat wordt onmiddellijk ingetrokken. U kan na een wachttermijn opnieuw uw kandidatuur stellen voor het BePork-kwaliteitssysteem. In geval van transport kan zowel het transportbedrijf als de chauffeur uitgesloten worden uit het BePork-kwaliteitssysteem.

A non-conformiteit (NC A2)

Bij vaststelling van een A2 non-conformiteit dient u onmiddellijk (binnen de termijn zoals bepaald in het BePork-reglement per audittype) correcties en corrigerende maatregelen te nemen alvorens de audit kan worden afgesloten. Deze correcties en corrigerende maatregelen moeten worden gemeld aan de OCI

B non-conformiteit

Bij vaststelling van een B non-conformiteit, moet u een actieplan opstellen waarin de correcties en de corrigerende maatregelen met het oog op het voorkomen van herhalingen worden opgesomd.
U moet dit plan binnen een termijn van 6 maanden toepassen. De controle op de toepassing gebeurt tijdens de eerstvolgende audit.

C non-conformiteit

Het betreft hier een aanbeveling. Deze non-conformiteit staat een certificatie niet in de weg, maar er wordt aangeraden toch aan deze aanbevelingen te voldoen want deze kunnen op termijn een norm worden.

Voor meer informatie over het beoordelingssysteem gehanteerd binnen het BePork-kwaliteitssysteem, verwijzen wij u graag door naar het BePork-reglement.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik accepteer de algemene voorwaarden van Belpork