Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Opleiding castratie

Opleiding Castratie Webinar

Om varkensvlees en levende varkens naar Duitsland te kunnen leveren, moeten deze QS-waardig zijn. Belpork heeft hiervoor een overeenkomst met het Duitse lastenboek QS. Het Duitse QS-lastenboek legt een aantal bijkomende maatregelen op waaraan ook de BePork leden zullen moeten voldoen, willen we nog verder naar Duitsland kunnen exporteren. Aangezien Duitsland goed is voor een kwart van de export van ons varkensvlees is het belangrijk om hier gevolg aan te geven.  Zo moet er ingezet worden op verdoofde castratie met pijnbestrijding, of op één van de alternatieven, zijnde het houden van intacte beren of immunocastraten. Verdoofde castratie door de veehouder is vandaag bij wet niet toegestaan. Behalve een aanpassing van de wetgeving, zal ook het volgen van een opleiding als veehouder een vereiste zijn om verdoofd te mogen castreren.

In juni zijn de eerste opleidingen hierover van start gegaan. Hieronder kunnen jullie de theoretische opleiding herbekijken. Om een geldig certificaat te bekomen, bent u nog altijd verplicht om de opleiding actief te volgen en een geslaagde test af te leggen. Het volgen van deze video’s is niet voldoende.

Was het niet mogelijk voor u om de sessies in juni bij te wonen, dan kunnen jullie deze opleiding later volgen. Gezien deze opleiding een onderdeel van de BePork norm is, zal deze opleiding op regelmatige basis georganiseerd worden. De volgende sessies zullen plaats vinden in september. De inschrijvingen hiertoe zullen later volgen.

Bij vragen kunnen jullie altijd een bericht sturen naar info@belpork.be.