Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Nieuws

Belpork vzw ondertekent het “antibiotica-convenant” 2021-2024
  • Category
  • 2021/03/02
Net zoals in 2016, ondertekende Belpork vzw onlangs het nationale convenant 2021-2024 betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren. Dit convenant werd afgesloten tussen de federale ministers van Landbouw en Volksgezondheid en de betrokken partijen waarvan ook Belpork vzw deel uitmaakt.


Het nationale convenant voor de periode 2021-2024 streeft ernaar het succes van het vorige convenant verder te zetten door middel van volgende 4 doelstellingen:

  1. een maximaal totaal gebruik van 60 mg/PCU eind 2024, wat overeenstemt met een vermindering met 65% ten opzichte van 2011,
  2. het gebruik van colistine verminderen tot maximaal 1 mg/PCU tegen 2024,
  3. het gebruik van gemedicineerd voeder dat antibiotica bevat verminderen met 75% tegen eind 2024 (ten opzichte van 2011),
  4. komen tot minder dan 1% zware gebruikers (varkens, braadkippen, vleeskalveren).

Als eigenaar en beheerder van de kwaliteitssystemen BePork en Meesterlyck voor vers varkensvlees, willen wij ook een steentje bijdragen om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Om die reden stelden wij zelf enkele actiepunten op om zo een bijdrage te kunnen leveren.

Allereerst zijn wij blijvend op zoek naar nieuwe ontwikkelingen van het AB Register, in samenwerking met AB Register vzw, voor de verzameling van gegevens en rapportering van analyseresultaten over het antibioticagebruik in de varkensproductie én dit als sectorinitiatief. Daarbovenop werken wij steeds aan een gepersonaliseerde benchmark en analyse van dit gebruik voor alle deelnemers aan het AB Register.

Naast het AB Register als databank, trachtten we een proactieve aanpak te stimuleren bij de deelnemende leden door middel van het bedrijfsgezondheidsplan.

Via onze kwaliteitswerking proberen wij enerzijds grootgebruikers te identificeren, doelgericht aan te pakken en vervolgens te ondersteunen door verscheidene mechanismen te ontwikkelen. Anderzijds blijft de controle op het correct gebruik van het AB Register door onze deelnemers steeds belangrijk en gegarandeerd. Wij trachten ook op regelmatige basis overleg te houden met de meest betrokken stakeholders in het kader van antibioticumbeleid binnen de kwaliteitswerking.

Tot slot wordt het antibioticumbeleid dat wij hanteren steeds opgevolgd, geëvalueerd en bijgestuurd door de opmaak van een sectorrapport met de geaggregeerde resultaten waarin alle deelnemende leden worden omvat.

De doelstellingen en geplande acties zijn opgenomen in het “Belgische One health Nationaal Actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR)” dat is opgesteld voor alle gebieden en alle bevoegdheden die betrokken zijn bij de strijd tegen AMR en dat momenteel wordt gevalideerd.