Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Nieuws

BePork. Quality Pork. Because we care.
  • Category
  • 2020/12/16
Belpork vzw lanceert BePork vanaf 1 januari 2021. Dit nieuwe generieke kwaliteitssysteem, een samengaan van Certus en CodiplanPLUS, speelt in op de actuele noden in de sector en verenigt alle spelers binnen de varkenskolom.

BePork staat voor kwaliteitsvol varkensvlees van Belgische bodem.

BePork garandeert lokale productie van ‘varken tot vork’ door de vereniging van alle schakels in de productiekolom: van diervoederfabrikanten, varkenshouders, transportbedrijven, slachthuizen, uitsnijderijen en vleesverwerkers tot verkooppunten. Elk van deze schakels werkt mee aan een kwaliteitsvol, gecontroleerd en traceerbaar stukje varkensvlees.

BePork biedt boven op de wettelijke basis voor veilig en kwaliteitsvol varkensvlees nog extra garanties. Dierenwelzijn, duurzaamheid en diergezondheid staan daarbij centraal. Elke dag zetten al onze leden maximaal in op deze garanties. Het lastenboek is evolutief, houdt rekening met de wensen van de consumenten en zet in op duurzame productie. Dit uit zich bij varkenshouders bijvoorbeeld door een intensieve opvolging van de gezondheid van hun dieren samen met hun dierenarts. Extra inspanningen zorgen voor comfort in de stal, bij het transport én bij slacht. De veevoeders zijn afkomstig van fabrikanten die gecertificeerd maatschappelijk verantwoord geteelde soja aankopen. Een duurzaamheidsmonitor laat toe de duurzaamheidsinspanningen van de varkenssector in kaart te brengen en evoluties op te volgendoorheen de volledige varkenskolom.

BePork vormt een ijzersterke basis waarop andere lastenboeken kunnen verder werken, wat zorgt voor transparantie in de markt. Volgens Wouter Wytynck van Boerenbond laat BePork, als generiek lastenboek, ook toe om de audits op de varkensbedrijven efficiënter te organiseren en geeft het meer garanties aan de varkenshouder dat de extra kosten die andere sectorlastenboeken met zich meebrengen ook daadwerkelijk worden vergoed.

BePork wordt in eerste instantie handelsgericht ingezet en is als zodanig nog niet zichtbaar voor de consument in de vleestoog van de slager of supermarkt.

BePork is gelijkwaardig aan het Duitse kwaliteitssysteem QS.Dat betekent concreet dat de export van varkensvlees en levende varkens naar Duitsland zonder bijkomende eisen gegarandeerd is.

BePork is een extra troef voor de export van Belgisch varkensvlees naar derde landen.

BePork biedt door zijn sterke organisatie van de hele varkenssector meerwaarde aan producenten en afnemers en speelt in op de actuele economische en maatschappelijke noden, wat ook beaamd wordt door Michael Gore van FEBEV: “Met BePork hebben we een systeem gecreëerd dat zo breed mogelijk kan worden ingezet. Een geïntegreerd systeem over alle schakels heen, waar controles ingebed worden om de nodige garanties en het vertrouwen te geven aan de consument. Dit is de Belgische standaard voor kwalitatief en lekker varkensvlees.”

 BePork wordt gecoördineerd door Belpork vzw.

Voorzitter Filip Fontaine is bijzonder opgetogen over het initiatief: “Door de samenvoeging van CodiplanPLUS en Certus creëren we een uniek generiek kwaliteitshandboek van normen die de wetgeving overstijgen: een nieuwe standaard voor markttoegang. In de eenmaking zit transparantie, duidelijkheid, slagkracht en een systeem dat de afnemers vertrouwen geeft. Bovendien is het kwaliteitshandboek zo opgezet dat elke professionele partij zijn eigen accenten kan leggen. Deze worden dan in een eengemaakte BePork-audit aan minimale kostprijs en extra lasten meegenomen. Eenmaking, maar dus geen eenheidsworst, dat is het nieuwe BePork.”