Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Meerwaarde in kwaliteit van Belgisch varkensvlees doorheen de keten

Belpork zoekt AB coaches
 • Category
 • 2021/12/15
Belpork vzw is op zoek naar coaches die zich willen engageren om zijn leden varkenshouders te begeleiden in hun traject naar een lager en verantwoord antibioticumgebruik.

 

AB coach(m/v/x)

 

Een verantwoord antibioticumgebruik is een van de speerpunten in het kwaliteitsbeleid binnen BePork. Over de jaren heen implementeerde Belpork vzw een uitgebreid en onderbouwd antibioticumbeleid. Belpork vzw is de stichter van de AB Register databank en ondertekende mee voor zowel het AB convenant 2016-2020 als het recente convenant 2020-2024. Er werden verschillende maatregelen uitgewerkt om de doelstellingen in deze convenanten na te streven. Een verantwoord antibioticumbeleid blijft ook in de toekomst een kernwaarde binnen onze kwaliteitswerking. Vanaf maart 2022 starten we met AB coaches ter begeleiding van bedrijven die langdurig een hoog antibioticumgebruik vertonen. Daarvoor is Belpork vzw nu op zoek naar coaches die zich willen engageren om onze leden te begeleiden in hun traject naar een lager en verantwoord antibioticumgebruik.

 

 

TAKEN

 

Als AB coach zorgt u voor een gerichte, bedrijfsspecifieke begeleiding met als doel:

  • Een oorzakenanalyse van het langdurig hoog antibioticumgebruik op het bedrijf;
  • Een optimalisatie van de diergezondheid en het bedrijfsmanagement in de brede zin via gerichte interventies en/of de toepassing van alternatieve strategieën;
  • Duurzame verandering van de bedrijfsvoering in samenspraak met alle betrokken actoren op het bedrijf, met een reductie van het antibioticagebruik tot gevolg en zonder verlies aan economische rentabiliteit.

 

Binnen het coaching traject voorziet u minstens twee bedrijfsbezoeken met een interval van 6 maand:

 1. Eerste bezoek: een oorzakenanalyse wordt uitgevoerd door een grondige inventarisatie van de huidige stand van zaken op het bedrijf (management, diergezondheid, bioveiligheid, antibioticumgebruik, etc.). Op basis hiervan wordt een actieplan uitgewerkt.
 2. Tweede bezoek: de coach evalueert de opvolging en impact van het actieplan en begeleidt eventuele bijsturing van het actieplan. Een eindrapport wordt opgemaakt.

Tussentijdse (telefonische) opvolging en het contacteren van bijkomende actoren betrokken in de bedrijfsvoering gebeurt volgens de specifieke situatie en behoeften op het bedrijf dat wordt begeleid.

 

Elk bedrijfsbezoek bestaat uit een voorbereidende fase, het bezoek aan het bedrijf zelf en een fase waarin de resultaten van het bedrijfsbezoek, al dan niet aangevuld met extra informatie verkregen via telefonisch overleg en verder contact met andere actoren, worden verwerkt. Voor het bedrijfsbezoek zelf wordt een duurtijd van 3-4u ingeschat. Voor het voorbereidend werk en de verwerking van de data (actieplan en eindrapport) wordt eveneens per bezoek 3-4u ingeschat.

 

Tijdens de gesprekken zet u als coach maximaal in op interactie waarbij alle betrokkenen als evenwaardig worden beschouwd en alle aanwezige partners door u gestimuleerd worden om elk hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de gemaakte keuzes. Naast de veehouder en de bedrijfsdierenarts is het wellicht nodig dat ook andere adviseurs, betrokken bij de bedrijfsvoering, uitgenodigd worden tijdens de gesprekken waar dit voor de specifieke bedrijfssituatie een meerwaarde kan betekenen.

 

 

PROFIEL

 • U bent dierenarts of gelijkwaardig door ervaring, met kennis van de sector of sectoren waarin u zich als coach wil profileren:
  • Kennis van de gezondheidsproblemen die leiden tot AB gebruik en van de preventieve maatregelen, alternatieven en oplossingen;
  • Kennis en ervaring van beschikbare tools voor het evalueren en opvolgen van gezondheidsproblemen en/of de factoren die hierop van invloed zijn;
  • Goede kennis met betrekking tot bedrijfsvoering en bedrijfstechnische indicatoren;
  • Kosten van bepaalde maatregelen kunnen inschatten;
  • Kennis van de datacollectie en -analyse en de (benchmark)rapportering (AB Register, Bigame, Sanitel-Med);
  • Kennis van de reductiepaden en van het actieplan 2024;
 • U beschikt over een analytisch vermogen, heeft een kritische blik en durft “out of the box” te denken.
 • U bent proactief en werkt correct en punctueel;
 • U beschikt over een sterke mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid en kan de argumentatie voor een bepaalde aanpak uitleggen in begrijpelijke taal via voorbeelden, grafische weergaven, anekdotes, etc.;
 • U bent in staat contacten te leggen met andere bedrijfsadviseurs en u stelt zich daarin op als diplomatische bruggenbouwer;
 • U beschikt over sterke organisatorische vaardigheden. U kan prioriteiten stellen zonder in te boeten aan flexibiliteit;
 • U heeft een grote zin voor verantwoordelijkheid;
 • U kan vlot overweg met webapplicaties en het courante MS office pakket;
 • U bent bereid om u veelvuldig te verplaatsen binnen België;
 • Kennis van of ervaring in coaching is een pluspunt.

 

Om de onpartijdigheid te waarborgen kan een AB-coach niet actief tewerkgesteld zijn in een veevoederbedrijf of  dierenartsenpraktijk en heeft hij/zij geen enkele professionele of commerciële binding met een van de partijen die aan tafel moeten zitten (veevoederbedrijf, veebedrijf, broeierij, dierenartspraktijk).  

 

U voert deze opdracht uit als zelfstandige in opdracht van Belpork vzw (u komt niet terecht op onze payroll). U kan daarbij zelf werken als freelancer of als medewerker binnen een derde organisatie. Als coach wordt u erkend door de lastenboekbeheerders en wordt u door de veehouder en zijn bedrijfsdierenarts gekozen via een lijst van erkende coaches die publiek beschikbaar is op de website van Belpork vzw. Er wordt vooraf een contract tussen de betrokken partijen afgesloten waarin de rechten en plichten van elke partij worden opgesomd. Hiervoor wordt een template opgemaakt vanuit Belpork vzw.

 

Interesse? Stuur uw motivatiebrief en uitgebreid CV naar info@belpork.be t.a.v. Liesbet Pluym. Voor de opstart vanaf maart 2022 kan u uw kandidatuur stellen t.e.m. 31 januari 2022. Voor een latere opstart kan u uw kandidatuur op elk moment indienen. Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met Liesbet Pluym (02/552.80.17). Op onze website www.Belpork.be vindt u meer informatie terug over Belpork vzw.