Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Meerwaarde in kwaliteit van Belgisch varkensvlees doorheen de keten

Maatregelen tegen verspreiding COVID-19
 • Category
 • 2020/08/19
Sinds maart 2020 worden we geconfronteerd met de verspreiding van een nieuw virus en werden enkele maatregelen ingesteld om de COVID-19 pandemie terug te dringen. Om een veilige en gezonde continuïteit te kunnen garanderen van onze werking gelden de belangrijke pijlers opgelegd door de federale overheid. Als lid van Belpork vzw kan u ook uw steentje bijdragen om de veiligheid te blijven garanderen door deze maatregels ook op te volgen wanneer u in contact komt met andere leden, bv. transporteurs of met inspecteurs tijdens uw audit.


1.   Symptomen Coronabesmetting

Vertoont u of één van uw naasten symptomen die gelinkt kunnen worden aan een Coronabesmetting?
 • Contacteer de inspectie-instelling en stel de audit uit.
 • Wanneer u symptomen vertoont tijdens de audit wordt deze onmiddellijk stopgezet. 
 • Uitstel van de audit zal geen gevolgen hebben voor uw Certus-erkenning. Wanneer Belpork hierover geïnformeerd wordt, zal zij de nodige stappen ondernemen. In het geval dat de audit wordt stopgezet omwille van symptomen, is het mogelijk dat kosten doorgerekend kunnen worden.
 • Hieronder vindt u de meest voorkomende symptomen van het Coronavirus.
Symptomen COVID-19 besmetting


2.  Handen wassen en ontsmetten

Goede handhygiëne is essentieel, niet alleen tijdens audits.
 • Was en ontsmet uw handen grondig voor, tijdens en na de audit.
 • Doe dit bij voorkeur in aanwezigheid van de auditor en vraag de auditor dit ook te doen.

3.   Draag een mondmasker

Bescherm uzelf en de ander door een mondmasker te dragen.
 • Belpork raadt aan om een mondmasker te dragen tijdens de audit. 
 • De auditor zal steeds een mondmasker en andere beschermende kledij dragen tijdens de controle.

4. Houdt uw afstand

Bewaar steeds 1,5 meter afstand tussen u en de auditor.

Indien dit niet mogelijk is, dan dient u de maatregelen na te leven onder punt 2 en 3:

 • Zorg voor een goede handhygiëne.
 • Draag een mondmasker.

 5.  Administratieve controle

Het administratieve luik van de audit kan, waar mogelijk, vanop afstand worden uitgevoerd om de auditduur in te korten. Is dit niet mogelijk?
 • Bereidt de audit voor door de administratieve documenten klaar te leggen voor de audit om de duur te verkorten.
 • Zorg voor een werkplek die goed verlucht kan worden.
 • Zorg ervoor dat deze werkplek voldoende gedesinfecteerd wordt.
 • Het is toegelaten om de administratieve audit in de buitenlucht te voeren indien:
  • Beschut tegen regen en wind;
  • Aanwezigheid van tafel en voldoende stoelen
  • Voldoende schaduw aanwezig 
  • Bv.: onder een afdak, in een loods.

Heeft u nog andere vragen over deze maatregelen? Contacteer gerust de helpdesk via 02 552 81 44 of via info@belpork.be.