Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Bepork deelnemer

Bepork deelnemer

Deelnemen als BePork lid

Als lid van BePork bent dient u deel te nemen aan ons vernieuwde traceersysteem, Tracy®. Indien u reeds lid bent, ontving u een activatiemail voor het activeren van uw Tracy® portaal. Neem contact op met Belpork vzw als u op heden nog niets ontving.

U bent nog geen BePork lid bent maar wenst toe te treden? Vul dan het aansluitingsformulier op onze BePork pagina 'toetreden' in. Hier kan u alle informatie betreffende uw BePork lidmaatschap terugvinden.

 

Ledengegevens en documenten

Elke gecertificeerde deelnemer en kandidaat-deelnemer heeft toegang tot de Tracy® databank via zijn e-mailadres en een persoonlijk gekozen wachtwoord. Tijdens de toetredingsprocedure krijgt u als kandidaat-deelnemer een activatiemail vanuit Belpork vzw, het wachtwoord dient u vervolgens zelf in te stellen. Bij de eerste aanmelding in de Tracy® databank wordt u gevraagd om het wachtwoord in te stellen via de procedure “eerste aanmelding” (zie “handleiding ledenportaal Tracy® " onder “handleidingen” bij documenten). 

Na het aanmelden krijgt u als deelnemer inzage in uw eigen bedrijfsgegevens die tijdens de toetredingsfase of doorheen de looptijd van uw certificaat door Belpork vzw verzameld werden. Om de ledengegevens up-to-date te houden bent u verplicht elke wijziging schriftelijk te melden aan Belpork vzw. Bij lastenboeken kan u eveneens uw huidige BePork-certificaat met begin- en einddatum consulteren. 

Elke producent, transporteur, slachthuis en uitsnijderij gecertificeerd volgens het BePork-kwaliteitssysteem is verplicht om via zijn portaal in Tracy® de vereiste traceringsdocumenten voor elke BePork activiteit op te maken aan de volgende schakel. Dit zijn respectievelijk het e-VKI voor producenten, het verplaatsingsdocument voor transporteurs, de slachtloten en leveringsbonnen voor slachthuizen en de uitgaande leveringsbon voor uitsnijderijen.

Raadplegen overzichten

Transportfirma's

Het commercieel transport door derden van levende biggen/varkens naar (kandidaat-) BePork-varkensbedrijven en naar BePork- of QS gecertificeerde slachthuizen dient te gebeuren door BePork- of QS gecertificeerde transportbedrijven die bij Belpork vzw geregistreerd zijn in het TRACY-systeem. 

Via het overzicht van de professionele transportfirma’s in TRACY zijn zowel de bij BePork aangesloten varkensproducenten als slachthuizen in de mogelijkheid om na te gaan of bij het laden respectievelijk lossen van biggen en varkens op hun bedrijf de transportfirma, de aanwezige chauffeur en het aanwezige transportmiddel erkend is voor het transport van BePork varkens.

 

Erkende Bepork-leveranciers

De BePork-gecertificeerde producenten en slachthuizen kunnen via een één-op-één bevraging in TRACY de gegevens van de BePork-gecertificeerde varkensbedrijven raadplegen. Op deze manier kunnen de BePork-gecertificeerde producenten/slachthuizen nagaan of de aangevoerde Belgische biggen/vleesvarkens afkomstig zijn van een erkende Belgische Bepork-leverancier. 

QS

Belpork vzw heeft een uitwisselbaarheidsovereenkomst met het Duitse kwaliteitssysteem Qualität und Sicherheit (QS).  Dit houdt in dat varkens en varkensvlees onder het BePork-kwaliteitssysteem integraal geleverd kunnen worden binnen het QS-kwaliteitssysteem aan QS-erkende slachthuizen en uitsnijderijen volgens de modaliteiten zoals beschreven bij de traceringsdocumenten.