Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

FAQ

Algemeen

Nee, instappen in het BePork Welfare kwaliteitssysteem is vrijwillig en kan op ieder moment in de tijd gebeuren.

Ja. Als je wil deelnemen aan BePork Welfare moet je ook deelnemen aan het BePork kwaliteitslabel omdat dierenwelzijn een module bovenop BePork is.

Bij voorkeur wordt de audit in combi met BePork uitgevoerd waardoor je ook maar op 1 moment een audit krijgt.

Codiplan Animal Welfare (CAW) is een lastenboek met wettelijke normen wat betreft dierenwelzijn. Dit maakte tot eind 2019 deel uit van de van de sectorgids voor de autocontrole voor de primaire dierlijke productie (G-040 C). Aangezien ondertussen de bevoegdheid voor dierenwelzijn overgeheveld werd van de Federale niveau naar de Gewesten, heeft Codiplan vzw deze wettelijke dierenwelzijnsnormen verwijderd uit de laatste versie van de G-040 C, en overgebracht naar dit nieuwe lastenboek. Dit lastenboek werd ook voorgelegd aan en goedgekeurd door de bevoegde Waalse en Vlaamse dienst voor dierenwelzijn. De inhoud hiervan is quasi onveranderd van wat in de vorige versie van de G-040 C stond. De aanwezigheid van een Codiplan Animal Welfare certificaat is samen met de G-040 C één van de basisvereisten voor het BePork-kwaliteitssysteem.  

In juli 2021 werd vanuit Belgian Pork Group het Taste & Welfare kwaliteitssysteem (T&W) gelanceerd om het welzijn van mens, dier en omgeving te verbeteren. Het Taste & Welfare label bouwt verder op het BePork kwaliteitssysteem en vereist bijgevolg een BePork-certificaat.  

Het BePork Welfare-kwaliteitssysteem is een systeem met verregaande bovenwettelijke dierenwelzijnsnormen (grotere voederbreedte, meer drinkplaatsen, groter hokoppervlakte, meer verrijkingsmateriaal,…) gelanceerd op initiatief van Belpork vzw. Deze dierenwelzijnsmodule bouwt verder op het generieke BePork kwaliteitssysteem. De inhoud van het BePork Welfare kwaliteitssysteem kan u nalezen op de website

 

De module dierenwelzijn ligt in lijn met systemen als Beter Leven Keurmerk in Nederland en het Initiative Tierwohl in Duitsland. Bedrijven die volgens de nieuwe module dierenwelzijn gekeurd zijn, komen op een gelijkaardig internationaal niveau als de gerenommeerde Nederlandse en Duitse keurmerken (zie vergelijkende studie).  

Op niveau van de primaire productie zijn binnen de module BePork Welfare 3 niveaus beschikbaar. Niveau 1 (basisvereisten) bevat de hoofdmoot aan bovenwettelijke dierenwelzijnseisen en garandeert verregaande aandacht voor dierenwelzijn. De varkens krijgen meer ruimte (groter hok, meer eet- en drinkplaatsen), kwaliteitsvol drinkwater, meer verrijkingsmateriaal, een betere ziekenboeg en worden op latere leeftijd gespeend. Niveau 2 (aanvullende voorwaarden deel 1) en 3 (aanvullende voorwaarden deel 2) beschrijven bijkomende voorwaarden voor een aantal specifieke normen. Niveau 2 vereist nóg meer ruimte (groter hok, meer eet- en drinkplaatsen), een nog meer uitgebouwde ziekenboeg en een nog hogere speenleeftijd. Het hoogste niveau, niveau 3, vergt de meeste inspanningen ten behoeve van het welzijn van de dieren. In niveau 3 krijgen de varkens ingestrooide dichte vloeren en de allergrootste hokruimte. Indien u wenst deel te nemen aan een niveau hoger dan niveau 1 dan dient u ook te voldoen aan de onderliggende niveaus in het kwaliteitshandboek.   

Er wordt geen vaste prijs gegarandeerd vanuit Belpork gezien de vrijemarkteconomie. U dient zelf afspraken te maken met uw afnemers voor het vastleggen van een correcte prijs voor de BePork Welfare varkens. 

Neen, u kunt een BePork Welfare certificaat ontvangen na het positief afronden van uw initiële audit indien u een actieplan ter beschikking heeft waarin opgenomen is dat uw huidige leverancier zal toetreden tot BePork Welfare ofwel dat er zal worden afgenomen van een reeds erkend BePork Welfare-bedrijf binnen een termijn van 6 maanden na het indienen van het aansluitingsformulier.

Deelnemersbijdrage en facturatie

Er wordt geen extra bijdrage gevraagd voor het dierenwelzijnslabel. Als je deelneemt aan BePork Welfare, dan ben je verplicht om deel te nemen aan het BePork kwaliteitslabel. Het is dan ook enkel deze bijdrage die van toepassing is.

 

Steunmaatregelen

Dit is een maatregel opgelegd door de Europese unie dat de overheid maar onder bepaalde omstandigheden 20,000 EUR steun mag geven aan de sector, dit om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Alle overheden mogen maar een maximum van 20,000EUR steun uitbetalen aan de landbouwers over de voorbije 3 jaar. Iedere landbouwer moet op eer bevestigen hoeveel steun zij hebben ontvangen die onder de de-minimisregeling vallen over de afgelopen 3 jaar (vanaf 01/01/2020). Voorbeelden vallen: RENDAC, Steun voor jonge landbouwers,...

Aan de hand van een voorbeeld: U bevestigt op eer dat u de voorbije 3 jaar € 8.500 aan de-minimissteun hebt ontvangen. Vanuit onze berekeningen zou u in aanmerking komen voor € 10.000 steun (berekend op basis van het aantal zeugen), dan is er geen probleem en krijgt u de volledige steun. Als u in aanmerking zou komen voor € 15.000 dan mogen wij maar € 11.500 maximaal uitbetalen ( € 8.500 + € 11.500 = € 20.000). De som van alle steunbedragen mag maar maximaal € 20.000 zijn.

Dit is van toepassing op de steun rond het verdoofd castreren en voor de steun met betrekking tot het nieuwe lastenboek BePork Welfare.

Als bij een controle blijkt dat er een totale steun van boven de € 20.000 is uitbetaald, dan dient u het volledige bedrag verkregen aan de-minimissteun terug te betalen aan de overheid. Voorbeeld: U hebt bij een natelling voor € 25.000 aan totale steun ontvangen, dan moet u de volledige steun terugbetalen die ervoor zorgt dat u over het plafond van € 20.000 gaat. Dus stel in dit voorbeeld dat de laatste steun die u heeft gehad € 8.000 is, dan moet u de volledige € 8.000 terugbetalen gezien deze steun ervoor zorgt dat over het plafond gaat.

Producenten die een positieve audit hebben ondergaan voor BePork Welfare komen in aanmerking:

  • Varkenshouders met een in Vlaanderen gevestigd beslag;
  • Aanvraag indienen voor BePork Welfare voor 31/08/2022;
  • Certificaat behalen voor uiterlijk 31/12/2022;

Alle kosten die u maakt in het kader van het dierenwelzijnslastenboek tussen een periode van 15/11/2021 tot en met 31/12/2022 komen in aanmerking voor de steun. U dient de kosten te staven aan de hand van facturen die gekoppeld zijn aan de 3 verschillende niveaus van het lastenboek. De maximale steun wordt als volgt voorzien:

  • maximaal 5.000EUR steun voor de deelname aan niveau 1
  • maximaal 10.000 EUR steun voor de deelname aan niveau 2
  • maximaal 15.000EUR steun voor de deelname aan niveau 3

Staat jouw vraag hier niet tussen?