Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Steunmaatregelen

Steunmaatregelen

Binnen Belpork vzw werd met de verschillende schakels van de varkenskolom een Belgisch label voor dierenwelzijn ontwikkeld, namelijk BePork Welfare. Dit label bouwt verder op het BePork kwaliteitshandboek en zet nog meer in op bovenwettelijke dierenwelzijnsmaatregelen, zowel op het niveau van de varkenshouder als het slachthuis. Het moet invulling geven aan de vraag die er vanuit de distributie is naar een Belgisch dierenwelzijnsverhaal. Om varkenshouders te ondersteunen die hieraan willen deelnemen werden steunmaatregelen vrijgemaakt vanuit de Vlaamse Overheid.

Wie komt in aanmerking?


De steun is enkel van toepassing voor de varkensproducenten. Om in aanmerking te komen voor steun rond dierenwelzijn, moet u aan de volgende criteria voldoen:

 • U heeft een varkensbeslag in Vlaanderen;
 • U dient in 2022 en uiterlijk op 31/08/2022 een aanvraag in bij Belpork vzw om deel te nemen aan BePork Welfare via het aanvraagformulier;
 • U heeft een positieve audit doorlopen voor BePork Welfare uiterlijk op 31/12/2022.

 

De steun


Eens u het certificaat heeft ontvangen, kan u steun krijgen voor de gemaakte onkosten om aan het niveau van het lastenboek te voldoen. Het dierenwelzijnslastenboek is opgedeeld in 3 verschillende niveaus. De maximale steun per niveau wordt als volgt voorzien:

 • €5.000 voor deelname aan niveau 1
 • €10.000 voor deelname aan niveau 2
 • €15.000 voor deelname aan niveau 3


Deze steun is van toepassing tot de uitputting van 820.000 euro en valt eveneens onder de deminimissteun. Dit wil zeggen dat de dossiers die als eerste ingediend worden ook als eerste behandeld zullen worden. Er wordt steun uitbetaald zolang het budget het toelaat. Alle gemaakte kosten die gedaan werden om in aanmerking te komen voor het lastenboek kunnen ingediend worden aan de hand van facturen. De facturen moeten dateren tussen de periode 15/11/2021 en 31/12/2022. Een voorbeeld van deze kosten:

 • Certificatiekosten
 • Inspectie van de elektrische installaties op het bedrijf en dit ter voorkoming van de stalbrand
 • Aankoop van materiaal zoals extra verrijkingsmateriaal
 • Voorbereiden van actieplannen met de bedrijfsdierenarts
 • ...

Let wel dat de kosten die reeds in aanmerking komen voor andere steun zoals de investeringssteun of de VLIF steun, NIETin aanmerking komen voor deze subsidie. Een factuur kan niet dubbel gesubsidieerd worden.

Hoe dient u een dossier in?


U heeft het aansluitingsformulier ingevuld voor 31/08/2021 en heeft reeds een audit en een certificaat ontvangen voor het dierenwelzijnslabel. Dit kan een certificaat voor niveau 1, 2 of 3 zijn. U heeft een positieve audit gehad voor het dierenwelzijnslabel, dan dient u het dossier als volgt in:

 • U vult het steunformulier in
 • U vult het formulier volledig en naar waarheid in
 • U verzamelt alle facturen, zoals ook uitgelegd in de instructies van het aanvraagformulier, en stuurt deze samen met het aanvraagformulier door
 • U stuurt al deze documenten per mail door naar het mailadres steunmaatregelen@belpork.be

Wanneer gebeurt de uitbetaling?


Eens Belpork uw dossier heeft ontvangen, wordt dit gecontroleerd op ontvankelijkheid. Als het dossier in orde is en u heeft een certificaat ontvangen, zal Belpork vzw het subsidiebedrag bepalen. U zal hierover een brief ontvangen. Daarna wordt overgegaan tot de uitbetaling van het subsidiebedrag.

Concreet voorbeeld


Om een concreet voorbeeld van verwerking te geven:

Stel: U heeft reeds voor €13.000 aan de-minimissteun ontvangen vanuit de overheid (inclusief de steun van de steunmaatregelen rond verdoofde castratie). U bent nu ook gecertificeerd volgens BePork Welfare voor niveau 2. U dient een aanvraagformulier in samen met facturen goed voor €14.000.

Uit nazicht blijkt dat 1 van de facturen voor €3.000 betrekking heeft op niveau 3 van het dierenwelzijnshandboek, maar u bent maar gecertificeerd voor niveau 2. De facturen die dan ontvankelijk zijn, is voor een bedrag van €11.000. Het plafond voor niveau 2 is €10.000 en gezien u al voor €13.000 de-minimissteun heeft ontvangen, dan mag Belpork vzw u maar een maximum bedrag toekennen van €7.000.

Vragen


Staat uw vraag er niet tussen, dan kan u ons altijd contacteren via het mailadres steunmaatregelen@belpork.be. Wij trachten u zo snel als mogelijk te antwoorden.