Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Voorwaarden

Voorwaarden

Procedure voor een varkenshouder voor het toetreden tot BePork Welfare
Varkenshouder

Wenst u toe te treden tot het BePork Welfare? Als varkensproducent kan u eenvoudig deelnemen door onderstaand stappenplan te volgen. Het dierenwelzijnskwaliteitshandboek bouwt verder op het generiek BePork kwaliteitssysteem.

U bepaalt eerst of u al reeds BePork gecertificeerd bent. 

Indien niet, dan past het aansluitingsformulier zich volledig aan en dient u een aansluitingsformulier in te vullen voor enerzijds de aansluiting op het BePork-kwaliteitshandboek en BePork Welfare. Indien u al BePork aangesloten bent, dan dient u een verkort schema in te vullen daar Belpork vzw al over uw gegevens beschikt.

Na verwerking van het aansluitingsformulier door Belpork vzw, ontvangt u een gebruikersnaam en handleiding voor de webtoepassingen TRACY en AB Register zodat u de aanmeldprocedure voor beide platformen kan doorlopen. Indien u reeds gekend bent bij BePork, dan zal u dit niet meer ontvangen.

Binnen een termijn van vijf werkdagen informeert Belpork vzw de door u gekozen OCI om de audit in te plannen*. Naargelang uw situatie zal er een initiele audit voor BePork Welfare uitgevoerd worden al dan niet in combinatie met een BePork audit. De OCI zal de audit uitvoeren binnen een termijn van maximaal één maand, behoudens overmacht of indien dit op uw vraag wordt uitgesteld.

Indien de OCI de initiele audit gunstig rapporteert, wordt u erkend binnen het Dierenwelzijnslabel.

*Gelieve er rekening mee dat u als varkensproducent verplicht bent om een combi-audit Sectorgids, Codiplan Animal Welfare én BePork te laten uitvoeren door één en dezelfde OCI. 
**De deelnemersbijdrage zal na uw erkenning bij het BePork-kwaliteitslabel, jaarlijks op het einde van elk kalenderjaar door Belpork vzw worden geïnd voor het daaropvolgende jaar.