Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen

Het kwaliteitshandboek BePork Welfare beschrijft de voorwaarden voor varkenshouders, slachthuizen en uitsnijderijen om te mogen leveren onder het Belgische Dierenwelzijnslabel. BePork Welfare bouwt verder op BePork. Elk bedrijf dat wil produceren onder dit label moet dus ook voldoen aan de eisen van het BePork kwaliteitssysteem. Waar BePork werkt rond vijf pijlers (voedselveiligheid, traceerbaarheid, diergezondheid, dierenwelzijn en duurzaamheid), focust het Dierenwelzijnslabel op normen die het welzijn van de varkens ten goede komen. Alle eisen gaan ruimschoots verder dat wat de wetgeving voorschrijft.

 

Bedrijven die dit wensen, kunnen zelfs een stapje verder gaan en kunnen ervoor kiezen volgens nog hogere eisen te werken, de zogenaamde aanvullende voorwaarden in BePork Welfare. Varkenshouders en slachthuizen die hieraan voldoen, produceren volgens een hoger niveau van BePork Welfare. Er zijn in het label vandaag drie niveaus mogelijk. Het kwaliteitshandboek en bijhorende kwaliteitsdocumenten zijn te vinden onder “documenten”.