Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Aansluitingsformulier Slachthuis

Aansluitingsformulier Slachthuis

Procedure aansluiten voor een
Slachthuis

Wenst u toe te treden tot het Dierenwelzijns-kwaliteitssysteem? Als slachthuis kan u eenvoudig deelnemen door onderstaand stappenplan te volgen.

BePork Welfare bouwt verder op het generiek BePork kwaliteitssysteem.

U bepaalt eerst of u al reeds BePork gecertificeerd bent.

Indien niet, dan past het aansluitingsformulier zich volledig aan en dient u een aansluitingsformulier in te vullen voor enerzijds de aansluiting op het BePork-kwaliteitshandboek en anderzijds BePork Welfare. Indien u al BePork aangesloten bent, dan dient u een verkort schema in te vullen daar Belpork vzw al over uw gegevens beschikt.

Dit digitale formulier wordt verwerkt door Belpork vzw. Na verwerking ontvangt u een gebruikersnaam en handleiding voor de webtoepassing TRACY als u nog niet aangesloten bent onder het BePork kwaliteitssysteem. Indien u wel al aangesloten bent, dan is uw huidige gebruikersnaam van toepassing.

Binnen een termijn van vijf werkdagen informeert Belpork vzw de door u gekozen OCI om de audit voor het Dierenwelzijn in te plannen. Deze audit verloopt al dan niet samen met de BePork audit. De OCI zal de audit uitvoeren binnen een termijn van maximaal één maand, behoudens overmacht of indien dit op uw vraag wordt uitgesteld.*

Indien de OCI de initiele audit gunstig rapporteert én de betaling ontvangen heeft, wordt u erkend binnen het BePork-kwaliteitssysteem en voor BePork Welfare.

*Gelieve er rekening mee dat u als slachthuis verplicht bent om een combi-audit Sectorgids, FebevPlus en BePork en BePork Welfare te laten uitvoeren door één en dezelfde OCI.