Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Tracy nieuw

Tracering

Tracy® is het online traceersysteem dat Belpork vzw in 2006 ontwikkelde. Het maakt tracering van BePork (voorheen Certus)-gecertificeerd varkensvlees doorheen de volledige productiekolom mogelijk. Tracy® is een doeltreffend en internationaal befaamd traceersysteem. Het huidige systeem is echter verouderd en niet afgestemd op het nieuwe BePork-kwaliteitslabel. De voorbij twee jaar werkte Belpork vzw aan een herziening van Tracy®. Het vernieuwde platform is efficiënter en zorgt voor een verdere digitalisering van de varkenssector. De lancering wordt voorzien 2de kwartaal 2023.

De tracering verloopt aan de hand van digitale traceringsdocumenten die door iedere schakel van de varkenskolom worden opgemaakt. Hiermee wordt informatie over elke levering in  Tracy® ingegeven. 

e-VKI

Voor elk lot varkens dat naar het slachthuis vertrekt, wordt vandaag een VKI door de varkenshouder opgemaakt en bezorgd aan het slachthuis. Via ons vernieuwde Tracy® -platform zal de sanitair verantwoordelijke dit bij wet verplichte document digitaal kunnen invullen. De ontwikkeling van het e-VKI is een initiatief van Belpork vzw in samenwerking met FEBEV vzw en staat ten dienste van de volledige varkenssector. Concreet betekent dit dat het beschikbaar zal zijn voor alle Belgische varkenshouders en slachthuizen.

Het ‘e-VKI’ in Tracy® bevat dezelfde wettelijke informatie als het huidige papieren VKI, aangevuld met BePork-specifieke informatie. De BePork-specifieke informatie moet enkel ingevuld worden door een BePork-varkenshouder. Het gaat om slechts een viertal extra velden. Meer info over wie, wat, wanneer en hoe een e-VKI dient opgemaakt te worden via Tracy®, vindt u in de documenten hieronder.

 

Documenten

 

Verplaatsingsdocument

De ontwikkeling van dit digitale verplaatsingsdocument is een initiatief van Belpork vzw en werd ontwikkeld voor de registratie van het transport van BePork-varkens. Gebruik voor alle transporten van Belgische varkens is mogelijk. De vervoerder vult dit formulier digitaal in via de webtoepassing  Tracy®. Het online document is vergelijkbaar met het wettelijk verplaatsingsdocument van DGZ en ARSIA. Het bevat dezelfde velden aangevuld met een paar velden die noodzakelijk zijn om tracering van BePork varkens(vlees) mogelijk te maken. Het aantal extra velden is beperkt en het invullen van het online verplaatsingsdocument is eenvoudig dankzij de selectievakken en meerkeuzelijsten.

Let op, de ingave van deze verplaatsingsgegevens via  Tracy® vervangt de wettelijke verplaatsingsdocumenten niet. Deze dienen beiden ingevuld te worden bij elk transport van BePork varkens. We zijn in nauw overleg met de bevoegde diensten om na te kijken hoe op termijn ook hier dubbel werk kan vermeden worden.

Meer info over wie, wat, wanneer en hoe een verplaatsingsdocument in Tracy® dient opgemaakt te worden, vindt u in de documenten hieronder.

 

Documenten

Slachtloten

Een slachtlot wordt in Tracy® gedefinieerd als een lot varkens afkomstig van éénzelfde klopcode, getransporteerd door éénzelfde chauffeur/transportmiddel, die op éénzelfde moment geslacht worden. Per slachtlot wordt door het slachthuis volgende informatie naar Tracy® doorgegeven: slachtdatum, verplaatsingsnummer, aantal goedgekeurde en aantal afgekeurde varkens. Alle gegevens van een slachtlot en de bijhorende informatie zijn vandaag reeds intern beschikbaar in elk slachthuis. Een slachtlot moet in Tracy® wel gekoppeld worden aan een verplaatsing. Een verplaatsing wordt, zoals onder punt 3. vermeld, ingegeven door de vervoeder en wordt in TRACY® beschikbaar gesteld voor het slachthuis. Concreet zullen voor de opmaak van slachtloten in Tracy® dus intern beschikbare data gekoppeld moeten worden aan de verplaatsingsnummers die beschikbaar worden gesteld vanuit Tracy®. In de Tracy® toepassing kan het slachthuis real-time zien voor welke labels en lastenboeken een slachtlot in aanmerking komt. Zonder de koppeling met de verplaatsingsnummers zouden de kwaliteitseisen op vlak van transport hierin niet kunnen meegenomen worden

Ingave zal manueel kunnen of via webservice. Indien nodig kan ingave via .csv voorzien worden. Een slachtlot moet ten laatste bij de  uitlevering van karkassen en bijproducten aan de klant opgemaakt zijn. Heeft u een slachthuis met een eigen snijzaal en levert u karkassen en bijproducten aan uw klanten vanuit de snijzaal en niet rechtstreeks vanuit uw slachthuis? Dan zullen de opgemaakte slachtloten integraal doorgestuurd kunnen worden naar uw snijzaal zodat levering vanuit uw snijzaal eenvoudig mogelijk wordt.

 

Documenten

Leveringsbonnen

Opmaak door slachthuis

Wanneer een slachthuis BePork karkassen of bijproducten levert, maakt het slachthuis en uitgaande leveringsbon (voorheen het zogenaamde “certificaat”) op aan de klant.  Deze leveringsbonnen worden opgemaakt door het samenvoegen van slachtloten. Een belangrijk voordeel is dat zo bij het bepalen van de labels waaraan de levering voldoet, ook rekening wordt gehouden met de kwaliteit van het varkenstransport. De leveringsbon moet ten laatste bij de uitlevering van karkassen en bijproducten aan de klant opgemaakt worden.

De uitgaande leveringsbon van het slachthuis aan de klant (uitsnijderij), vormt gelijktijdig de inkomende leveringsbon voor de uitsnijderij. De inkomende leveringsbon bevat alle informatie over de geleverde BePork-karkassen, bijproducten of deelstukken. Informatie over de herkomst (klopcodes) van de varkens én de kwaliteitslabel(s) waaraan de inkomende levering voldoet, worden eveneens weergegeven. Deze inkomende leveringsbonnen zijn te allen tijde raadpleegbaar in het Tracy® -portaal van de ontvanger.

 

Opmaak door uitsnijderij

Na versnijding van de inkomende leveringen is de BePork-uitsnijderij verplicht een leveringsbon op te maken bij levering aan klanten die BePork vragen of zelf BePork gecertificeerd zijn. Per type producten (bijproducten, karkassen, deelstukken en versneden vlees) dient een afzonderlijke leveringsbon aangemaakt te worden in Tracy®. Dit hoeft uiteraard niet op de leveringsbon opgemaakt via het eigen intern systeem. De uitgaande leveringsbonnen aan de klant worden via Tracy® opgemaakt op basis van de inkomende leveringen. Het is mogelijk om meerdere inkomende leveringen op één uitgaande leveringsbon te combineren. De uitgaande leveringsbon bevat alle informatie over de geleverde karkassen, deelstukken, bijproducten of het versneden vlees, inclusief informatie over de herkomst van het vlees (klopcodes) en het kwaliteitslabel(s) waaronder geleverd wordt. Indien de levering gebeurt vanuit een koel- en vrieshuis of indien de producten (deels) afkomstig zijn uit een koel- en vrieshuis dient deze schakel ook mee in beeld gebracht te worden op de uitgaande leveringsbon. De uitgaande leveringsbon moet ten laatste voor het leveren van karkassen, deelstukken, versneden vlees en bijproducten aan de klant opgemaakt zijn.

 

Documenten

 

Webservices

Een belangrijke doelstelling bij de vernieuwing van de online Tracy® -toepassing is het voorzien van automatische data-uitwisseling tussen Tracy® en het intern softwaresysteem van de deelnemer om zo de manuele handelingen te beperken.

Om tussen twee systemen data te kunnen laten uitwisselen moeten beide gekoppeld worden. Elk systeem ontwikkelt daarbij een deel van die koppeling. Hieronder vindt u de handleiding voor het opzetten van deze automatische koppelingen.

 

Documenten